درباره مجله حقوقی دادگستری:

 • ·         شروع انتشار: ۱۳۱۶
 • ·         نوع مقاله قابل انتشار: پژوهشی
 • ·         نوع نشریه: علمی (ب - 753.5 از 1000 امتیاز)
 • ·         نمایه در ISC: بلی (Q1)
 • ·         وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         هزینه داوری مقاله: رایگان
 • ·         میانگین پذیرش مقالات: 7 درصد
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیه: حداکثر 48 ساعت
 • ·         مشابهت یابی: بلی (سیناوب)
 • ·         ایمیل مجله:  law.journal1316@gmail.com


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

شماره جاری: دوره 87، شماره 123، مهر 1402 

حق بر مجازات نشدن؛ چیستی و هستی

صفحه 95-117

10.22106/jlj.2022.553189.4826

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی؛ بتول پاکزاد


رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب

صفحه 225-244

10.22106/jlj.2023.553977.4839

محسن رحیمی؛ مجید شایگان فرد؛ عباس شیخ الاسلامی


مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر

10.22106/jlj.2023.1996034.5227

محمد صادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده


پذیرش دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر

10.22106/jlj.2023.555182.4872

یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان


ابر واژگان