مجله حقوقـی دادگستری، به عنوان باسابقه‌ترین نشریه تخصصی حقوقی و یکی از قدیمی‌ترین نشریات علمی کشور، در سال 1316 و با عنوان «مجموعه حقوقی» آغاز به کار کرده است و در ادوار زمانی مختلف، این مجله با اسامی متفاوتی چون هفته‌نامه دادگستری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، فصل‌نامه حق و ... به چاپ رسیده است؛ استمرار عملکرد در این دوره طولانی، که با وقایع مهمی همچون جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، کودتای 28 مرداد 1332 و انقلاب اسلامی همراه بوده، جز با همت و تلاش دست‌اندرکاران مجله و سایر اعضای جامعه حقوقی کشور میسر نبوده است. از این منظر، مجله حقوقی دادگستری وام‌دار زحمات تمامی استادان، نویسندگان، برنامه‌ریزان، مدیران و کارکنانی است که هر یک در مقطعی از عملکرد این نشریه، به آن کمک رسانده و تداوم عملکرد مجله در اطلاع‌رسانی علمی به جامعه حقوقی و ارتقای سطح دانش دست‌اندرکاران قضایی را تضمین کرده‌اند.

این نشریه به موجب مجوز شماره 11197/3 مورخ 1389/12/24 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای امتیاز علمی پژوهشی می­‎باشد.

 لازم به ذکر است مقالاتی که بر اساس راهنمای نویسندگان شرایط لازم را احراز نمایند با داوری حداقل دو نفر که به‌ صورت دو سو ناشناس است، پس از احراز معیارهای علمی لازم در جلسات هیأت تحریریه مطرح و پس از تصویب در فرآیند انتشار قرار می گیرند. ضمناً کلیه هزینه مالی این نشریه توسط قوه قضاییه تأمین می‌گردد و دسترسی آزاد به مقالات در وب‌سایت نشریه امکان پذیر است.

سردبیران مجله حقوقی دادگستری از پایان سال 1382 تاکنون:

جناب آقای قاسم محمدی از سال 1382 تا سال 1387

جناب آقای عباس جعفری از سال 1388 تا سال 1391

جناب آقای حسین میرمحمدصادقی از سال 1392 تا 1398

جناب آقای محمدحسن صادقی‌مقدم از سال 1398