به اطلاع می رساند:

در جهت تکمیل استانداردسازی و سهولت کار برای مخاطبین گرامی از این به بعد دریافت تمامی گواهی ها همانند گواهی مقالات داوری شده توسط داوران محترم مجله، گواهی پذیرش و یا انتشار مقالات برای نویسندگان محترم از صفحه اختصاصی هر شخص امکان پذیر می باشد.