نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز می‌یابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح نموده اند.

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بیان مجموعه ای از وظایف والدین اعم از فعل یا ترک فعل آنان براساس حقوق؛ فقه و آموزه های اسلامی، انواع ضمانت اجراء های تشویقی و یا ترهیبی و مجازات ها تبیین شده است. در حمایت از کودکان و نوجوانان گامهای مهم و ارزشمندی برداشته شده است نظیر: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)، پیش‌بینی مقرره‌‌هایی که به برخی از اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک از جمله حق حیات، مشارکت، حمایت از افراد زیر ۱۸ سال اشاره دارد، پیش بینی وظیفه اطلاع رسانی برای ارگان‌ها، نهادهای دولتی و رسانه‌ها در مورد حقوق اطفال و نوجوانـان، جلب توجه شهروندان و فعـالان عرصه حقوق کودکان و نوجوانان و اشاره بـه سهل‌انگاری نسبت بـه کودکان و جرم انگاری آن و پیش‌بینی مقرراتی که به برخی از قواعد اساسی مندرج در کنوانسیون اشاره دارند از جمله منع شکنجه و شناسایی شخصیت حقوقی.

عدم پیش‌بینی مقرره‌‌هایی که به موضوع‌های جنسیتی و تبعیض پرداخته اند، همچنین مصونیت برای والدینی که به حقوق کودکان تجاوز می‌کنند و یا مستثنی شدن والدین از برخی مجازاتها بواسطه مقرره 9 این قانون در مورد ارتکاب برخی جرایم سهل‌انگارانه نسبت به کودکان؛ از جمله خلأهای این قانون می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criminal Protection of Children and Adolescents against Parents' Omission to Prevent Deviations; with Emphasis on Imami Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • samira ahmadiyanmoghaddam 1
  • abbas samavati 2
  • farid mohseni 3

1 Iranian Training Institute

2 Assistant Professor of Islamic jurisprudence and Islamic law, University of Azad University of Yadgar, Imam Khomeini, Ray Tehran, Iran

3 .استاد دانشگاه علوم قضایی

چکیده [English]

There is less opportunity for criminal situations to arise in the personality of children and adolescents under the shelter of the family. Numerous verses and narrations have presented parents’ duties (on the topic of preventing children and adolescents from deviation) such as keeping children from deviance, warning, order to pray, enjoining right and forbidding evil, and the patience of the parents in performing these tasks in a completely fluent and practical way.

In this research, using the descriptive-analytical method, while expressing a set of parents' duties including their acts or omissions based on law; Islamic Jurisprudence and teachings, the types of incentive and/or deterrent sanctions and punishments are explained. Important and valuable steps have been taken in the protection of children and adolescents such as: passing the Law on the Protection of Children and Adolescents (2019), Anticipating regulations that refer to some of the basic principles of the Convention on the Rights of the Child, including the right to life, participation, and protection of people under 18 years, Anticipating the duty of providing information for the organs, government institutions and media about the rights of children and adolescents, attracting the attention of citizens and activists in the field of children and adolescents rights and pointing out negligence towards children and its criminalization and anticipating provisions that refer to some of the basic rules contained in the Convention, including the prohibition of torture and identification of legal personality.

the lack of provisions related to gender issues and discrimination, as well as immunity for parents who violate children's rights or the exemption of parents from certain punishments due to the Article 9 of this law regarding the commission of some negligent crimes against children; are among the loopholes of this law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction, Criminal Protection, Prevention, Deviations, Children and Adolescents, Parents&rsquo
  • Omission