کاربست نظریه احیای حقوق عامه در دادرسی اداری (مطالعه آرای مؤسسان اساسی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران،‌ ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

 نظارت قضایی، به واسطه ویژگی­های منحصر به فرد خود از جمله همراهی با ضمانت اجراهای قهری، نقش تعیین­کننده­ای در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق شهروندان دارد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری (1402) مقوله حقوق عامه را در حوزه دادرسی اداری به صراحت مورد شناسایی قرار داد. این امر، در صورتی است که با گذشت بیش از یک سده از حیات حقوق عامه (قانون اصول تشکیلات عدلیه،‌ محاضر شرعیه و حکام صلحیه 1290) این حقوق در زادگاه خویش یعنی حوزه کیفری، همچنان با چالش­هایی مواجه هست. عدم سازکارمندی قانونی (به معنای عام)، اندک بودن مطالعات حقوقی، تشتت نظر و نبود استدلال در معدود منابع موجود و همچنین فقدان سیاست و رویه مشخص قضایی،‌ به گسترده­تر شدن ابهام­های حقوق عامه در نظام حقوقی و قضایی کشور دامن می­زند. از اینروی اجرای اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری در عرصه­های مختلف مفهومی، مصداقی، ساختاری، صلاحیتی، فرآیندی و تشریفاتی با ابهام­های متعدد مواجه است. باری، قانون اساسی به عنوان سند در برگیرنده عالی­ترین هنجارهای حقوقی برتر، تبعیت نهادهای عمومی از آن را اقتضا دارد. قانون اساسی 1358، با اساسی­سازی «احیای» حقوق عامه و تصریح بر «وظیفه­» بودن برای «قوه قضائیه» به ترسیم چهارچوب نحوه دادرسی در این حوزه پرداخته است. بدین ترتیب سؤالی که در این میان شکل می­گیرد اینست که «امر قانونگذار اساسی مبنی بر احیا چگونه در دادرسی اداری موضوعات حقوق عامه تأمین می­شود؟» نوشته با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای، علی­الخصوص بررسی آرای مؤسسان اساسی بدین نتیجه می­رسد که احیای حقوق عامه به مثابه صلاحیت تکلیفی دادرس اداری با مبانی، معیارها و اقتضائاتی همراه است که با محوریت روش­های تفسیر لفظی و عمل(مصلحت)­گرا محقق نمی­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of the theory of revitalization of public rights in administrative proceedings (study of the opinions of the basic founders)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim mousazadeh 1
  • Ali Reza Nasrollahi 2
  • Mostafa Mansourian 3
1 Ebrahim Mousazadeh , Prof, Department Of Public Law , Faculty Of Law and Political Science, University Of Tehran, Tehran
2 Doctoral student of Public Law, University of Tehran
3 Assistant Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

Judicial review, due to its unique features, including the guarantee of coercive executions, has a decisive role in realizing the rule of law and guaranteeing the rights of citizens. The legal system of the Islamic Republic of Iran clearly recognized the category of public rights and interest in the field of administrative proceedings by approving the amendment of the Administrative Court Law (2023). This is the case that with the passage of more than a century of public rights and interests, these rights are still facing challenges in their birthplace, which is the criminal law. The Constitution, as a document containing the highest legal norms, requires public institutions to follow it. The Constitution of 1358 by establishing the "restore" of public rights and interests anf specifying the "duty" of the "judiciary" has drawn up the framework of proceedings in this field. In this way the question that arises in the meantime is "How is the order of the constitutional legislator to restore public rights and interest matters in the administrative proceedings?" The writing with the analytical method and using library sources especially the review of the opinions of the basic founders comes to the conclusion that the restoration of public rights as the duty of the administrative court is accompanied by foundations, criteria and requirements which are centered on interpretation methods. Verbal and practical oriented is not realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revival
  • public rights
  • administrative judge
  • basic founders. objective purposive