دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق خصوصی
تحلیل و تبیین اصل «قابلیت اجرای حکم» به‌عنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه

رسول احمدی فر

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.544726.4574

چکیده
  قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران به‌عنوان شرط لازم برای صدور حکم می‌باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم به‌عنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
نقش دوگانۀ ابزار رایانه‌ای در تحقق کلاهبرداری

وحید بازوند؛ حسین نورمحمدی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، صفحه 21-44

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.553967.4837

چکیده
  ماهیت ابزارهای رایانه‌ای به‌گونه‌ای است که نحوۀ به‌کارگیری و نوع کارکرد آن که به دو شکل فعّالِ باغلبۀ کارکرد فنی، یا منفعلِ با غلبۀ کنشگری فریبکارانۀ انسانی قابل‌مشاهده می‌باشد، آن‌ها را قادر به ایفای دو نقش کاملاً متفاوت و نهایتاً شکل‌گیری دو گونه مجزای کلاهبرداری مشتمل بر کلاسیک و رایانه‌ای می‌نماید. بر این اساس قائلین به ...  بیشتر

حقوق بین الملل
شرط کلی ایران بر کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از منظر حقوق بین‌الملل

علیرضا دیهیم؛ صادق بشیره؛ ساوالان محمدزاده

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.562453.5007

چکیده
  نگرانی‌ها و چالش‌هایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی‌ نیز به چشم می‌خورد که وضعیت حقوقی آن‌ نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که شرط کلی وارد شده ...  بیشتر

حقوق خصوصی
ماهیت طلاق از ناحیۀ زوجه به‌وکالت از زوج و آثار ناشی از آن بر فرایند دادرسی

سیده مطهره حسینی؛ لیلاسادات اسدی؛ سید محسن فتاحی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، صفحه 67-87

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1972452.5067

چکیده
  در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابل‌مشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یک‌طرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحله‌ای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این ...  بیشتر

حقوق بین الملل
بازبینی قضایی تصمیمات مراجع تصمیم‌گیر درخصوص تردید در تابعیت

سعید حقانی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، صفحه 89-107

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.557097.4905

چکیده
  ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهدۀ «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوان‌عالی کشور طی دو رأی وحدت‌رویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینی‌پذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزۀ تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
راهبرد قانونمندسازی افشاگریِ فساد در پرتو سیاست جنایی مشارکتی

سینا رستمی؛ حمید بهره‌مند

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، صفحه 109-134

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1999977.5340

چکیده
  افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت‌ها و کاستی‌های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان‌یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست‌های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی ...  بیشتر

حقوق خانواده
تحول نقش قاضی در رویکرد حل‌مسئله به خشونت خانوادگی؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق کیفری کامن‌لا و ایران

زهرا رضاپور؛ محمد فرجیها؛ محمد روشن

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، صفحه 135-158

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1982979.5107

چکیده
  به ‌گواهی مطالعات تجربی، واکنش‌های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به‌رغم هزینه‌های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب‌ و کاهش تورم پرونده‌های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ‌های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح‌شده و اعمال قانون بر آن‌ها تمرکز دارد و به‌ندرت ...  بیشتر

فلسفه حقوق
قاضی همچون نگهبانِ حق‌ها؛ جستاری دربارۀ رویکردِ حق‌محور به کنشگریِ قضایی

مهدی سمائی صحنه سرائی؛ محمدجعفر حبیب زاده

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، صفحه 159-189

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.2002257.5298

چکیده
  دو تصوّر از نقش قاضی در جامعۀ سیاسی را می‌توان در تقابل با هم نهاد: قاضیِ کنشگر و قاضیِ خوددار. قاضیِ کنشگر از منصب قضا فرصتی برای تحقق آرمان‌های اجتماعی مانند پاسداری از حق‌های مردم و عدالت اجتماعی می‌سازد. در مقابل، قاضیِ خوددار تا حد ممکن می‌کوشد با رویکرد متن‌گرایانه قانون را اِعمال کند و از کنشگری در جهت تحقق آرمان‌های اجتماعی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
بحثی در تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی

رضا شکوهی زاده

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.555257.4865

چکیده
  برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک‌سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیۀ آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی ...  بیشتر

فلسفه حقوق
دیالکتیک منطق و احساس: قضاوت از منظر روانکاوی

صادق شمشیری

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.561592.4995

چکیده
  دربارهٔ این موضوع ‌که قاضی چگونه قضاوت می‌کند نظریه‌های زیادی طرح شده است. از یک سو، قضاوت کاری تماماً آگاهانه دیده می‌شود. یعنی قاضی آگاهانه موضوع را ارزیابی می‌کند و مبتنی بر منطقِ محض تصمیم خود را می‌گیرد. از سوی دیگر، برخی قضاوت را فرایندی شهودی می‌دانند که تحت تاثیر عواملی غیر از قانون و حقوق قرار دارد. در عمل اما مصداق‌ها ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
شاخص‌های بزه‌انگاری رفتارهای اقلیم‌ستیز حکومت‌ـ‌شرکت‌ها

حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1971669.5048

چکیده
  تنها پاره‌ای از رفتار‌های آسیب‌زا در قوانین و مقررات به‌عنوان بزه پذیرفته می‌شود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتار‌هایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزه‌انگاری شده‌اند، انواع خاصی از آسیب‌ها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتار‌هایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیب‌زا ...  بیشتر

حقوق خصوصی
حق مستأجر ملک موقوفه یا مأذون در ساخت بنا بر استمرار تصرف در عین مستأجره

علی طهماسبی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1972764.5068

چکیده
  با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین‌بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می‌توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تجزیه ناپذیری دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

بدیع فتحی؛ خیراله هرمزی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.559636.4943

چکیده
  چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف ...  بیشتر

حقوق خصوصی
نحوه تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی سال 1392

محمود کاظمی؛ علی قسمتی تبریزی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.541238.4487

چکیده
  در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
ملاک‌های دخیل در جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات با رویکردی به برخی از آموزه‌های علوی (در قلمرو تعزیرات)

لیلا گلی؛ عبدالعلی توجهی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.557707.4998

چکیده
  بخشی از آموزه‌های امام علی(ع) ناظر بر مؤلفه‌های سیاست جنایی و متضمن اندیشه‌ها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرم‌انگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مؤلفه‌ها می‌باشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ملاک‌های ...  بیشتر

تاریخ حقوق
کوشش ایرانیان برای تاسیس شورای دولتی در عصر مشروطیت

فردین مرادخانی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.545654.4606

چکیده
  تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می‌تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تاسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می‌شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ ...  بیشتر