کوشش ایرانیان برای تاسیس شورای دولتی در عصر مشروطیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

چکیده

تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می‌تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تاسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می‌شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ دیوان عدالت اداری در ایران تنها اشاره‌ای اجمالی به قانون شورای دولتی 1339 شده است. درحالی‌که موضوع تاسیس شورای دولتی از پیروزی مشروطیت برای ایرانیان به عنوان یک مسئله مطرح بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی اسناد تاریخی به دنبال بررسی این پرسش است که از مجلس اول تا پایان عصر قاجار چه تلاش‌هایی برای تاسیس شورای دولتی در ایران صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی منابع موجود از جمله آثار نویسندگان عصر قاجار، مصوبات دولت، قوانین مجلس، برنامه‌های دولت‌ها و مشروح مذاکرات مجلس ریشه‌های تاسیس این نهاد در ایران به این نتیجه رسیده‌ایم که درک درستی از این نهاد و صلاحیت های آن وجود داشت اما ترس از اینکه این نهاد به استبداد و قدرت سلطنت کمک کند مانع از تاسیس آن شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iranian attempt to establish a Council of State in the era of constitutionalism

نویسنده [English]

  • fardin moradkhani
bu ali sina
چکیده [English]

The history of legal institutions, for instance administrative law institutions, is one of the unknown issues in Iranian legal discussions. Study the history of institutions can help analyze their status and problems. The subject of this article is a historical analysis of the establishment of one of the legal institutions in Iran, Which at that time, like France, was called the Council of State. In the exist sources in Iran about the history of the Court of Administrative Justice in Iran, there is only a brief reference to the law of the State Council of 1339. But the issue of establishing a Council of State since the victory of constitutionalism has been an issue for Iranians. This article by descriptive-analytical method and review of historical documents seeks to examine the question of what attempt have been made from the first parliament to the end of the Qajar era to establish a Council of State in Iran. In this article, by study of the exist sources such as the works of Qajar writers, government decrees, parliamentary laws, government programs and detailed parliamentary debates, we have concluded that There was a correct understanding of this institution and its competencies. But the fear that this institution would contribute to the tyranny and power of the monarchy prevented the establishment of this institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Council of State
  • Dermegny
  • Parliament
  • Administrative Court