دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق عمومی
مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان

مجتبی اصغریان؛ علی بهادری جهرمی؛ محمدصادق فراهانی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.530595.4180

چکیده
  تأثیر مشاغل حرفه‌ای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آن‌ها به حوزۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخلۀ دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آن‌ها را دوچندان می‌سازد. پژوهش پیش رو با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام تبیین مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری

علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 21-45

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.543934.4551

چکیده
   در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بی‌طرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانون‌گذار، ...  بیشتر

حقوق خصوصی
پدیدۀ غصب سایبری و طرق حل اختلاف مربوط بدان؛ با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل‌وفصل اختلافات نام دامنه

علی اسلامی پناه؛ کامل تقی زاده

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.550670.4746

چکیده
  در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه‌های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه‌های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
امکان‌سنجی اثرگذاری پاسخ‌‌های ترمیمی در قبال بزهکاری تروریستی

عرفان باباخانی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.551344.4762

چکیده
  پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه می‌باشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیان‌نگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیت‌محور است؛ بدین‌صورت‌که بزهکاران تروریستی به‌عنوان «بزهکار خطرناک» ...  بیشتر

حقوق عمومی
کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی؛ از چیستی و چرایی تا چگونگی تحقق و فعالیت

محمدقاسم تنگستانی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 93-114

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.537155.4356

چکیده
  نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه‌های متعددی از تعداد قابل‌توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعۀ نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانۀ آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده‌های حقوق محسوب می‌شود. در کشور ما نیز ایدۀ فوق با الگوهای مختلفی از یک ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مطالعۀ تطبیقی عدم‌النفع در فقه و قوانین آیین دادرسی ایران

محمد حسین شهبازی؛ میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 115-144

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.544864.4578

چکیده
  عدم‌النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین‌ دادرسی مدنی نشئت می‌گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی‌کیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه‌تنها ابهامی را مبنی بر قابل‌مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ...  بیشتر

حقوق خصوصی
بررسی وضعیت قطعی بودن رأی و مهلت در اعتراض شخص ثالث

مهدی حسن زاده

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 145-163

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.549678.4718

چکیده
  قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل‌اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل‌بحث است ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مبانی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد

مجتبی زمانی؛ جعفر عسگری

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.539341.4423

چکیده
  در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می‌گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز می‌تواند ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
فهرست‌‌بندی مواد مخدر و روان‌گردان در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحدۀ آمریکا

آزاده صادقی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 187-211

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.549336.4712

چکیده
  در بسیاری از نظام‌‌های عدالت کیفری، سیاست‌گذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیون‌‌های مواد مخدر، از طریق فهرست‌‌بندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیب‌‌زایی آن‌ها، کیفرهای مرتبط با فعالیت‌‌های غیرقانونی دربارۀ هر ماده را تعیین می‌‌کنند. با توجه به اهمیت مقولۀ حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ ...  بیشتر

حقوق خصوصی
نظریۀ تحول غیرارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا

عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 213-242

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.539387.4426

چکیده
  اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل‌گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن‌نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می‌نماید ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
گونه‌شناسی واکنش‌ها در برابر تکدی؛ از سیاست کیفری تا سیاست اجتماعی

مرتضی عارفی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 243-263

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.552865.4816

چکیده
  واکنش دولت‌ها در برابر تکدی به‌عنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گسترده‌ای از رویکردها را شامل می‌شود که از جرم‌انگاریِ صِرف تا عدم جرم‌انگاری را در بر می‌گیرد. قانون‌گذار در مادۀ 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرم‌انگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت ...  بیشتر

حقوق خصوصی
چالش‌های رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت

مجید عزیزیانی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 265-282

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.539196.4417

چکیده
  دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان اجابت چنین خواسته‌ای را به‌صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال

یاسر غلامی؛ میثم جوادی؛ محمدباقر مقدسی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 283-306

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.549098.4701

چکیده
  مرحلۀ اجرای احکام مهم‌ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می‌شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم‌علیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می‌دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
قاعدۀ جمجمۀ نازک در حقوق کامن‏‌لا و حقوق کیفری ایران

جلال الدین قیاسی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 307-327

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.546398.4651

چکیده
  در نظام کامن‌‏لا طبق قاعدۀ «جمجمۀ نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظۀ تمام واکنش‌‏های محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطۀ واکنش‌‏های جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکس‌‏العمل ناشی از مصلحت‌اندیشی‌‏های عقلائی، آن‌چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضاییِ اشخاص حقوقی؛ تهدیدی جدی علیه تضمین حقوق بزه‌دیده

سیدسجاد کاظمی؛ حامد چگینی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 329-349

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.546166.4626

چکیده
  به‌موجب مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم‌ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت مادۀ 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به‌کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مطالعۀ تطبیقی روش جبران زیان معنوی با تأکید بر رویکرد رویۀ قضایی ایران

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، صفحه 351-378

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.544179.4557

چکیده
  زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می‌شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود‌ داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن‌چنان‌که از زیان‌دیدگان مالی حمایت ‌می‌کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی‌کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه ...  بیشتر