موضوعات = حقوق عمومی
پیش‌بینی مرحله پیش‌‌دادرسی اداری در دستگاه‌های اجرایی ایران با رویکرد قضازدایی؛ چالش‌ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.547097.4652

محمدقاسم تنگستانی؛ عباس توازنی زاده؛ محمدحسین صادقی


سیاست‌گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر‌پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.1987699.5155

حمید بهره مند؛ امیرکیا عامری ثانی؛ آذر فرهمند؛ امیرحسین حاجی زاده


بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.547413.4662

یاسر یوسفی؛ امیر احمدی


بایسته های حقوقی حاکم بر هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باتاکید بر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22106/jlj.2023.563135.5021

علی دهقان بنادکی؛ علی محمد فلاح زاده


مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان

دوره 87، شماره 121، فروردین 1402، صفحه 1-20

10.22106/jlj.2021.530595.4180

مجتبی اصغریان؛ علی بهادری جهرمی؛ محمدصادق فراهانی


شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 327-352

10.22106/jlj.2022.545196.4589

محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده


رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 1-22

10.22106/jlj.2021.533488.4271

ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم


تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 321-342

10.22106/jlj.2021.522985.3922

خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد


وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

دوره 85، شماره 116، دی 1400، صفحه 309-333

10.22106/jlj.2021.131056.3539

امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی


ضرورت تأسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 215-239

10.22106/jlj.2021.522774.3915

زهرا محمودی کردی؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده


پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 327-347

10.22106/jlj.2021.527572.4072

مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب


چالش‌های نهاد آراء وحدت‌رویه

دوره 85، شماره 114، تیر 1400، صفحه 223-244

10.22106/jlj.2020.122846.3256

محمدرضا رفیعی