دوره و شماره: دوره 86، شماره 120، دی 1401 
دروغ‌سنجی و حقوق متهم

صفحه 201-224

10.22106/jlj.2022.542062.4506

میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری


شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی

صفحه 327-352

10.22106/jlj.2022.545196.4589

محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده