قرارداد داور

دوره 83، شماره 107، مهر 1398، صفحه 1-19

10.22106/jlj.2019.78146.1871

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی


تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 1-21

10.22106/jlj.2020.109429.2767

محمدقاسم تنگستانی


پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

دوره 84، شماره 110، تیر 1399، صفحه 1-25

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 1-22

10.22106/jlj.2020.119940.3108

سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری


جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 1-17

10.22106/jlj.2021.131332.3548

محمد امین ابریشمی راد؛ سجاد جلالی


رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 1-22

10.22106/jlj.2021.533488.4271

ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم


مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.530595.4180

مجتبی اصغریان؛ علی بهادری جهرمی؛ محمدصادق فراهانی


کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی

دوره 78، شماره 86، تیر 1393، صفحه 7-33

10.22106/jlj.2014.11315

حامد اسماعیل پور؛ محمدجواد شریعت باقری


دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار

دوره 78، شماره 85، فروردین 1393، صفحه 7-44

10.22106/jlj.2014.11319

عباس حسنی؛ حسنعلی مؤذن زادگان


بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل

دوره 78، شماره 87، مهر 1393، صفحه 7-29

10.22106/jlj.2014.11563

الهام امین زاده؛ پیمان آقابابایی دهکردی


حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل

دوره 78، شماره 88، دی 1393، صفحه 7-36

10.22106/jlj.2014.11934

چنگیز اسفندیاری؛ سیدباقر میر عباسی


تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت

دوره 79، شماره 89، فروردین 1394، صفحه 7-29

10.22106/jlj.2015.13352

سید محمدتقی علوی؛ مرتضی اسدلو


تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

دوره 79، شماره 90، تیر 1394، صفحه 7-36

10.22106/jlj.2015.14387

احمد حاجی ده‌آبادی؛ ابراهیم احمدی؛ جلال‌الدین صمصامی