قرارداد داور

دوره 83، شماره 107، مهر 1398، صفحه 1-19

10.22106/jlj.2019.78146.1871

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی


تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی

دوره 84، شماره 109، فروردین 1399، صفحه 1-21

10.22106/jlj.2020.109429.2767

محمدقاسم تنگستانی


پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

دوره 84، شماره 110، تیر 1399، صفحه 1-25

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 1-22

10.22106/jlj.2020.119940.3108

سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری


جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 1-17

10.22106/jlj.2021.131332.3548

محمد امین ابریشمی راد؛ سجاد جلالی


رهیافتی بر مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 1-22

10.22106/jlj.2021.533488.4271

ولی رستمی؛ سیدمحمدمهدی غمامی؛ امیرحسین اصل زعیم


مؤلفه‌های مداخلۀ دولت در تنظیم‌گری حرفۀ وکالت؛ مطالعۀ موردی نظام حقوقی انگلستان

دوره 87، شماره 121، فروردین 1402، صفحه 1-20

10.22106/jlj.2021.530595.4180

مجتبی اصغریان؛ علی بهادری جهرمی؛ محمدصادق فراهانی


کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی

دوره 78، شماره 86، تیر 1393، صفحه 7-33

10.22106/jlj.2014.11315

حامد اسماعیل پور؛ محمدجواد شریعت باقری


دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار

دوره 78، شماره 85، فروردین 1393، صفحه 7-44

10.22106/jlj.2014.11319

عباس حسنی؛ حسنعلی مؤذن زادگان


بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل

دوره 78، شماره 87، مهر 1393، صفحه 7-29

10.22106/jlj.2014.11563

الهام امین زاده؛ پیمان آقابابایی دهکردی


حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل

دوره 78، شماره 88، دی 1393، صفحه 7-36

10.22106/jlj.2014.11934

چنگیز اسفندیاری؛ سیدباقر میر عباسی


تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت

دوره 79، شماره 89، فروردین 1394، صفحه 7-29

10.22106/jlj.2015.13352

سید محمدتقی علوی؛ مرتضی اسدلو


تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه

دوره 79، شماره 90، تیر 1394، صفحه 7-36

10.22106/jlj.2015.14387

احمد حاجی ده‌آبادی؛ ابراهیم احمدی؛ جلال‌الدین صمصامی