نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

چکیده

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجی‌ها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجایی‌که عمده میدان‌های نفتی در کشورهای توسعه‌نیافته است که مهم‌ترین ویژگی‌شان، کمبود بودجه‌ دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، مشکلاتی برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای مشارکت در تولید، همچون ابزاری برای این کشورها، به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی است. با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهای مشارکت در تولید و زمزمه‌های طراحی الگوی قراردادی جدید، در این مقاله، جنبه‌های مختلف مالی و غیرمالی این قرارداد به‌منظور استفاده در صنعت بالادستی نفت ایران مورد بررسی قرارگرفته است. در این بحث، با بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوق نفت، نخست پس از بررسی شروط غیرمالی قرارداد مشارکت در تولید، ابتدا نظام مالی آن تحلیل شده و درنهایت کارایی آن در قیاس با بیع متقابل واکاوی شده است و در آخر، این نتیجه حاصل شد که استفاده از مشارکت در تولید، در قیاس با بیع متقابل، پاره‌ای از منافع را برای ایران در بر خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of production sharing contracts and compare its efficiency with Buyback

نویسندگان [English]

  • Elham Amin Zade 1
  • Peyman Aghababaee Dehkordi 2

1

2

چکیده [English]

Private sector investment particular foreign investment is a major & vital categories in exploration & development of oil & gas industry. Since the major oil fields are in undeveloped countries, which most important feature of them are government budget lack and weak domestic private sector financing, attracting foreign investment is important. Absence or lack of them has created some problems. Production sharing agreement is, in the last-mentioned countries, as tools for attracting of foreign investment from overseas. Due to the international popularities of the PSA and discussions on design a new contract patterns, in this paper, the use of PSA in the upstream oil industries of Iran is discussed. In this talk, with the use of descriptive and analytical methods and refer to authentic sources of oil law, have studied by financial & non-financial terms of PSA and then, comparing its efficiency in analogy with buy back, analyzed. Finally, this result was obtained that using of PSA in analogy with buy back, will some benefits to our Countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Contracts
  • Production Sharing Contracts
  • Buyback
  • Efficiency
فارسی
- امانی، مسعود؛ حقوق قراردادهای بین­المللی نفت، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1389.
- اوزاسکی،رولاند و دیگران؛ تدوین واجرای سیاست­های مالی در کشورهای تولیدکننده نفت، نشر مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی،ترجمه: گروه مترجمان، 1389.
- شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین­الملل، چاپ دوم، سمت، 1390.
- شیروی، عبدالحسین؛ ابراهیمی، نصرالله؛ مترجم: اصغریان، مجتبی؛ «اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طرق قرارداد بیع متقابل» مجله حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری، ش 41، 1388.
- شیروی، عبدالحسین؛ تقریرات درس حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران، 1390.
- صابر، محمدرضا؛ بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، دادگستر، 1389.
- فیاض­بخش، مرجانه؛ بررسی روش­های مختلف قراردادی در پروژه­های بالادستی نفت و گاز با تأکید بر بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، 1389.
- کاتوزیان، ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، میزان، چاپ پنجم، 1385.
- کاشانی، سیدصادق؛ توسعه میادین نفت و گاز، مرکز پژوهش­های مجلس، 1388.
- گروه مشاوران، طرح پژوهشی: بررسی الگوهای قراردادی مناسب برای تأمین مالی در بخش بالادستی نفت، دفتر همکاری­های فناوری- معاونت انرژی ریاست جمهوری، 1385.
 
– انگلیسی:
Book:
-Bindermann, K, Production-Sharing Agreements: An Economic Analysis, England, Oxford Institute for Energy Studies Pub, 1999.
-Blinn, K & Duval,C & Leuch, H & Pertuzio, A, International Petroleum Exploration & Exploitation Agreement, USA, Barrows Company Pub, 1986.
-David, M, Upstream Oil &Gas Agreement, UK, Sweet & Maxwell Pub, 1996.
-Gao, Z, International Petroleum Contracts, UK, KLUWER LAW Pub, 1994.
-Johonston, D, International Exploration Economic` Risk` & Contract Analysis, Oklahoma, Penwell Pub, 2003.
-Johonston, D, International Petroleum Fiscal Systems & Production Sharing agreements, USA, Pennwell Pub, 1994.
-Smith, E,& Dzienkowski, J,& Andreson,O,& Canin, G,& Lowe,J & Kramer,B, Materials on International Petroleum Transactions, USA, Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 2000.
-Tavern, B, Co-operative Agreement in the Extractive Petroleum Industry, UK, Kluwer Law International Pub, 1996.
-Tordo, S, Fiscal Systems for Hydrocarbons, USA, World Bank Pub, 2007.
-Walde, T & Ndi, G, International Oil & Gas Investment, UK, Kluwer Academic Pub, 1994.
Article:          
-Adepetun,S, "Production Sharing Contracts-the Nigerian Experience", [online] available: www.heinonline.org, 1995.
-Ashong,M, "Cost Recovery in Production Sharing Contracts: Opportunity for Striking it Rich or just another Risk not worth Bearing?" , [ONLINE]. Available : www.dundee.ac.uk.
- Ebrahimi, S.N, Shiravi .A, "The Contractual form of Iran's Buy-back Contracts in Comparison with Production Sharing & Service Contract", [online] available: www.onepetro.org, 2003.
-Fabricant, R, "Production Sharing Contracts in Indonesian Petroleum industry", [online] available: www.heinonline.org, 1975.
-Hammerson,M, "Production Sharing Ccontracts: an Analysis of Comparative Practice in certain African Jurisdictions", Kenya, present in UN conference on Trade & Development- Nairobi, Stephenson Harwood Pub, 2007.
-Pongsiri, N, "Partnerships in oil & Gas Production Sharing Contracts", International Journal of Public Sector Management, vol 17, no 5, 2004.
-Mils. K & Karim. M, "Disputes in the oil and gas sector: Indonesia", Journal of World Energy Law & Business, Vol. 3, No. 1, 2010.
-Smith, E," From Concessions to Service Contracts", [online], available: www.heinonline.org, 1992.
-Vock, R, "The Evolution of the Legal Relationship between International Petroleum Mining Companies and Host Countries", [online], available: www.heinonline.org, 1983.
-Groenendaal, W & Mazraati, M, "A Critical Review of Iran’s Buyback Contracts", [online] available: www.elsevier.com. 2006.
-Watson, J, "Foreign Investment in Russia: The Case of the Oil Industry", [online], available:www.jstor.org, 1996.
Report:                        
-Model production sharing agreement of Timor, [online] available: -Http://www.laohamutuk.org.
-Kurdistan regional government, [online] available: Http:// www.krg.org.
-Libyan Arab Jamahiriya, model exploration & production sharing agreement, Libyan, NOC pub, 2006.
-Pwcil group, Oil and Gas in Indonesia - Investment and Taxation Guide 4th", Indonesia, pwc pub(www.pwc.com), 2011.
Internet:
            http://www.tabnak.ir/pages/?cid=42021