دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل

الهام امین زاده؛ پیمان آقابابایی دهکردی

دوره 78، شماره 87 ، مهر 1393، صفحه 7-29

https://doi.org/10.22106/jlj.2014.11563

چکیده
  سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجی‌ها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجایی‌که عمده میدان‌های نفتی در کشورهای توسعه‌نیافته است که مهم‌ترین ویژگی‌شان، کمبود بودجه‌ دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، ...  بیشتر

استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی

مهدی حسن زاده

دوره 78، شماره 87 ، مهر 1393، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22106/jlj.2014.11564

چکیده
  استفاضه یک دلیل اثبات شناخته‌شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی‌های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی ...  بیشتر

ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات

حسن سواری؛ مهریار راشدی

دوره 78، شماره 87 ، مهر 1393، صفحه 47-89

https://doi.org/10.22106/jlj.2014.11565

چکیده
  یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقت‌نامه چند‌جانبه در زمینه‌ خدمات است که شامل مجموعه‌ای از تعهدات ...  بیشتر

نظام‌های حاکم بر شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت بین‌المللی

علیرضا عالی پناه

دوره 78، شماره 87 ، مهر 1393، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22106/jlj.2014.11566

چکیده
  شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های بیگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه‌ها در سنت‌های حقوقی است و به سبب ابعاد سیاسی آن، از مباحث حقوقی بحث‌انگیز به شمار می‌رود؛ چه شناسایی و اجرای حکم خارجی به معنی استفاده از قوای حاکمیت ملی برای ترتیب‌اثردادن یا عینیت‌بخشیدن به مفاد آن حکم است و حاکمیت ملی با این سؤال جدی مواجه است که چگونه ...  بیشتر

تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی

ابوالفضل محبی

دوره 78، شماره 87 ، مهر 1393، صفحه 113-144

https://doi.org/10.22106/jlj.2014.11567

چکیده
  یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این‌گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می‌کوشد تا با بهره‌گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته‌های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات ...  بیشتر

پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

محسن مرادی حسن آباد

دوره 78، شماره 87 ، مهر 1393، صفحه 145-163

https://doi.org/10.22106/jlj.2014.11568

چکیده
  علنی‌بودن دادرسی که جزء اصول مهم و اساسی دادرسی است، مستلزم حضور آزادانه اشخاص در فرایند رسیدگی دادگاه‌ها است. انتشار جریان رسیدگی و آگاهی‌رسانی عمومی نسبت به آن نیز یکی از ملزومات علنی‌بودن دادرسی به حساب می‌آید. اما در کنار این موضوع در دهه‌های اخیر با رشد رسانه‌های جمعی، موضوع پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ...  بیشتر