دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران

محسن اسماعیلی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، صفحه 49-70

چکیده
  اهمیت و تاثیر حقوق مالکیتهای فکری ، به ویژه آثار ادبی و هنری ، در دنیای امروز ناشناخته نیست . قوانین ملی و معاهدات بین المللی در این زمینه دارای پیشینه طولانی بوده و هم اکنون نیز در حال رشد و توسعه روزافزون است . با وجود این ، موضوع مورد بحث در نظام حقوقی کشور ما شاهد فرار و تشبیهایی بوده است که آگاهی از آن برای تحلیل و نقد درست قواعد موجود ...  بیشتر

حقوق مالکیت فکری، تاریخچه و مبانی

محمد حسین ساکت

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، صفحه 71-112

چکیده
  گسترش تکاپوهای بازرگانی و اقتصادی در جهان امروز ، اهمیت ، کارایی و نقش مالکیت فکری را دو چندان ساخته است . امروزه این شاخه از حقوق بالندگی ویژه ای یافته است . در این نوشتار پس از بررسی مفهومهای بنیادی و سرشت حقوق فکری ، به کوتاهی از پیشینه آن در تمدنهای گذشته سخن به میان آمده است اما در باره حقوق اسلام و حقوق مالکیت فکری دراز دامن تر گفت ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

رضا وصالی محمود

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، صفحه 113-136

چکیده
  نقش اساسی علامت تجاری در جریان تجارت داخلی و بین المللی آن را با سرمایه با ارزشی تبدیل کرده که برای حفظ و حمایت از آن و حقوق مالکیت آن ، قوانین داخلی و معاهدات بین المللی متعددی تصویب شده است . برای حمایت قانونی از حقوق مالک ، ابتدا باید مبدا ایجاد حق شناسایی شود . از قوانین برخی کشورها و رویه قضایی حق ناشی از علامت به دو روش استفاده مستمر ...  بیشتر

حقوق پدیدآورنده پایگاه داده؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق خارجی و حقوق ایران

محمود صادقی؛ علی طهماسبی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، صفحه 137-176

چکیده
  پیشرفت سریع تکنولوژی در قرن اخیر باعث تحولات زیادی در زندگی انسانها شده که به تبع آن حقوق نیز متحول گردیده است. امروزه حقوق مالکیت قکری بخش وسیعی از حقوق را در برمی گیرد و آن قدر وسیع شده که به صورت شاخه ای مستقل درآمده و احاطه برآن به سادگی ممکن نیست. یکی از موضوعات مهم مالکیت فکری به ویژه با توسعه شبکه جهانی اینترنت وضعیت حقوقی پایگاه ...  بیشتر

ضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران و موافقت نامه های بین المللی

مریم شیخی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، صفحه 177-208

چکیده
  پس از شناسایی حقوق مالکیت ادبی و هنری مهم ترین عامل مکمل تعیین ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد برای جلوگیری از نقض حقوق و یا مجازات مرتکبین تقض می باشد. ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری را می توان به صورتهای کیفری مدنی اداری و گمرکی مشاهده کرد که در قوانین راجع به مالکیتهای ادبی و هنری در ایران و موافقت نامه های بین المللی مرتبط ...  بیشتر

قرارداد نشر و شرایط تنظیم آن در حقوق ایران و انگلستان

منصور خاکپور

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، صفحه 209-236

چکیده
  باتوجه به اینکه مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری به صاحبان آن حقوق مالکانه انحصاری اعطا می کند لذا صاحبان این آثار از جمله نویسندگان کتاب می توانند حق انتشار آثار خود را به ناشران منتقل کنند یا برای مدتی معین مجوز انتشار آن را در قبال دریافت حق تالیف به آنها اعطا نمایند. اما به علت اینکه در ایران مقررات و قوانین خاصی در مورد انعقاد قراردادهای ...  بیشتر

مالکیت صنعتی در موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس

شیما پورمحمدی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، صفحه 237-272

چکیده
  مالکیت صنعتی شاخه بسیار مهمی از حقوق مالکیت فکری است که بر خلاف مالکیت ادبی و هنری خود به خود و به دنبال پیدایش اثر به وجود نمی آید بلکه باید در پی طرح تقاضای ثبت صاحب اثر مقامات عمومی آن را اعطا کنند. مالکیت صنعتی مواردی همچون اختراعات علائم تجاری طرحهای صنعتی اسرار ساخت رقابت غیر منصفانه و علائم مبدا را در برمی گیرد. مهم ترین اسناد ...  بیشتر

حقوق اسرار تجاری در عصر فناوری اطلاعات

مصطفی السان

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، صفحه 273-312

چکیده
  با ورود به عصر فناوری و امکان دسترسی و پردازش سریع اطلاعات در تمام نقاط جهان حمایت از اسرار تجاری اهمیت فوق العاده ای یافته است. مفهوم و حقوق اسرار تجاری با رویکرد وضعیت این حقوق در عصر فناوری اطلاعات و ضمانت اجراهای قانونی و عملی برای حمایت کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. همین امر منجر به بروز مشکلات حقوقی و قضائی گوناگونی در مقام ...  بیشتر

حقوق پدیدآورنده برنامه رایانه ای؛ مطالعه تطبیقی

محمد مهدی حسن پور

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، صفحه 347-382

چکیده
  امروزه بیشتر کشورها بر سر حمایت از برنامه های رایانه ای براساس نظام حق مولف به توافق رسیده اند. قانون گذار داخلی هم در سال 1379 با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با آنان همگام شده است. با این حال همچنان برسر اختراع شمردن برنامه های رایانه ای اختلاف وجود دارد. کنوانسیون حق اختراع اروپایی به صراحت برنامه های ...  بیشتر

شرایط ماهوی شناسایی حق اختراع بررسی تطبیقی در حقوق ایران و موافقت نامه تریپس

ابوالفضل نصرآبادی

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، صفحه 383-410

چکیده
  حمایت از اختراعات و شناسایی حق اختراع به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیتهای فکری به ویژه در حوزه مالکیتهای صنعتی و تجاری نیازمند بررسی شرایط مقرر قانونی به منظور توصیف ایده طرح و ابتکاری نو با عنوان اختراع است. از عمده ترین مباحث مطرح شده در این زمینه بررسی این امر است که در چه شرایطی می توان ادعای یک نفر در مورد ارائه اختراع را محرز ...  بیشتر