دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
بزه دیدگان و نظام عدالت جنائی

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، صفحه 75-118

چکیده
  بزه‌دیده واقعیتی است که دست‌کم از دو منظر می‌توان بدان نگریست.از نظرگاه نخست،برخی از بزه‌دیدگان از پایگاه بالاتری در فضای جرم و بزه‌دیدگی برخودارند و تجربه بزه‌دیدگی‌شان را نسبت به دیگر بزه‌دیدگان‌ باید جدی‌تر گرفت.در این مفهوم،بزه‌دیده پدیده‌ای اجتماعی است که‌ مراتب و کلیشه‌های قدرت در جامعه را بازتاب می‌دهد.از نظرگاه ...  بیشتر

ناتوانان بزه دیده؛ از بایسته های جرم شناختی تا قوانین و مقررات کیفری

امیر سماواتی پیروز

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، صفحه 119-168

چکیده
  بزه‌دیده‌شناسی حمایتی از رهگذر تخصصی کردن سازوکارهای حمایتی و ترمیمی خود،بر حمایت از گروه‌های خاص بزه‌دیدگان(ازجمله،ناتوانان‌ بزه‌دیده)تأکید می‌کند.این مقاله،ضمن تعریف ناتوانان بزه‌دیده و گسترهء ناتوانی آنان،تدابیر حمایتی-درمانی-ترمیمی خاص را که در پرتو آموزه‌های‌ جرم‌شناختی و در راستای همنواسازی و توان‌بخشی ناتوانان ...  بیشتر

رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکان بزه دیده

مریم عباچی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، صفحه 169-204

چکیده
  ضرورت اتخاذ روی‌کرد افتراقی به حقوق کودکان در راستای اعمال‌ سیاست‌های حمایتی برای آنان،مطابق با معیارهای بین‌المللی از یک سو، و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرائم از سوی دیگر، قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای‌ کودکان بزه‌دیده،براساس واقعیت‌های اجتماعی،برآیند و قوانین ویژه‌ای ...  بیشتر

پویایی جلوه های سیاست جنائی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت

شادی عظیم زاده

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، صفحه 205-252

چکیده
  سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی،اعم‌از جوامع پیشرفته‌ یا در حال توسعه،به‌تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن‌ خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را،به‌عنوان حرکتی نهادینه،وحدت‌بخش‌ و پویا فراهم ساخته است.ازاین‌رو،امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های بزه‌دیدگان ...  بیشتر

حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی

سمیه حسامی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، صفحه 253-286

چکیده
  وابستگی‌های مالی-عاطفی،رسوم و سنت‌های مبتنی بر خشونت،زنان را به آماجی مناسب برای خشونت خانوادگی از سوی همسرانشان تبدیل کرده‌ است.آسیب‌پذیری زنان در ابعاد گوناگون،ازجمله در حوزهء خانواده،اغلب‌ نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از زنان بزه‌دیدهء خشونت خانوادگی،به اتخاذ یک سیاست جنائی افتراقی روی آورند.پلیس‌ ...  بیشتر

بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران

پیمان ابراهیمی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، صفحه 287-324

چکیده
  با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرایند کیفری احیا شد و یافته های آن در قالب ملاک های جهانی در زمینه حمایت از بزه دیده تجلی یافت. بزه دیده شناسی حمایتی ضمن مطالعه جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری، او را شایسته حمایت انگاشته و حمایت از او را، بر پایه ملاک های ...  بیشتر

درآمدی به جنبه های گوناگون سالمند آزاری

فاطمه زندی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، صفحه 325-352

چکیده
  این مقاله تلاش می‌کند تا جنبه‌های گوناگون سالمندآزاری را از دیدگاه‌ جرم‌شناختی بررسی کند.بدین‌منظور،و برای درک بهتر این مفهوم و سهولت‌ در مطالعه،جنبه‌های گوناگون این پدیده براساس دو معیار ماهیت و خاستگاه آن از هم تفکیک شده‌اند.سالمندآزاری براساس ماهیت آزار،به‌ نوع آسیب وارد بر تمامیت جسمی یا روانی-عاطفی،یا اموال و دارایی‌های‌ ...  بیشتر

ترجمه: کنگره های پنج سالانه پیش گیری از جرم و عدالت کیفری دستاوردها و دورنماها

شهرام ابراهیمی

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، صفحه 355-374

چکیده
  کنگره‌های سازمان ملل که ابتدا به«پیش‌گیری از جرم و اصلاح بزهکاران» موسوم بود،از سال 1955 هر پنج سال یک بار برگزار می‌گردد.هدف از برگزاری‌ این کنگره‌ها،تشخیص و تدوین استانداردهای بین‌المللی به منظور همکاری‌ نزدیک‌تر دولت‌ها در زمینه پیش‌گیری از جرم و نیز جهت‌دهی به‌ همکاری‌های مطالعاتی و فنی آنها در این زمینه می‌باشد.برگزاری ...  بیشتر

ترجمه: سالمند آزاری و قانون؛ بررسی جنبه های حقوقی سالمند آزاری در انگلستان

مهدی صبوری پور

دوره 69، شماره 53-52 ، مهر 1384، صفحه 375-398

چکیده
  سالمندان بزه‌دیده،از جدیدترین گروه‌های خاص در مطالعات بزه‌دیده‌شناسی‌ حمایتی به شمار می‌آیند.یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایت از این گروه‌ آسیب‌پذیر در برابر بزه‌دیدگی،بهره‌گیری از سازوکارها و تدابیر حقوقی- قانون است.این مقاله،ضمن توجه به مهم‌ترین گونه‌های بزه‌دیدگی‌ سالمندان(مانند تعرض،ضرب و جرح،و سوءاستفاده مالی)،امکانات ...  بیشتر