نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

وابستگی‌های مالی-عاطفی،رسوم و سنت‌های مبتنی بر خشونت،زنان را به آماجی مناسب برای خشونت خانوادگی از سوی همسرانشان تبدیل کرده‌ است.آسیب‌پذیری زنان در ابعاد گوناگون،ازجمله در حوزهء خانواده،اغلب‌ نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از زنان بزه‌دیدهء خشونت خانوادگی،به اتخاذ یک سیاست جنائی افتراقی روی آورند.پلیس‌ به‌عنوان یکی از رکن‌های نظام عدالت کیفری،نقش کلیدی در حمایت از زنان بزه‌دیدهء خشونت خانوادگی ایفا می‌کند و عهده‌دار وظایف پلیس در قبال‌ چنین بزه‌دیدگانی،به ارزیابی وضعیت زنان خشونت‌دیده در دستگاه پلیس‌ می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی

نویسنده [English]

  • Somayeh Hesami