نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

کنگره‌های سازمان ملل که ابتدا به«پیش‌گیری از جرم و اصلاح بزهکاران» موسوم بود،از سال 1955 هر پنج سال یک بار برگزار می‌گردد.هدف از برگزاری‌ این کنگره‌ها،تشخیص و تدوین استانداردهای بین‌المللی به منظور همکاری‌ نزدیک‌تر دولت‌ها در زمینه پیش‌گیری از جرم و نیز جهت‌دهی به‌ همکاری‌های مطالعاتی و فنی آنها در این زمینه می‌باشد.برگزاری کنگره‌های‌ فوق همچنین به دولت‌ها کمک می‌کند تا از تخصص و تجارت دیگر دولت‌ها در زمینه پیش‌گیری از جرم و نیز روزآمد ساختن قوانین داخلی خود استفاده‌ کنند.از طرفی حضور جرم‌شناسان در کنار حقوق‌دانان کیفری در تهیه و تدوین اسناد اخیر سازمان ملل سبب شده است تا یافته‌ها و مفاهیم‌ جرم‌شناسی بیش از پیش در قالب اسناد این سازمان به دولت‌ها توصیه یا تکلیف شود که در این نوشتار بدان اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ترجمه: کنگره های پنج سالانه پیش گیری از جرم و عدالت کیفری دستاوردها و دورنماها

نویسنده [English]

  • Shahram Ebrahimi