نویسنده

قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه

چکیده

گسترش تکاپوهای بازرگانی و اقتصادی در جهان امروز ، اهمیت ، کارایی و نقش مالکیت فکری را دو چندان ساخته است . امروزه این شاخه از حقوق بالندگی ویژه ای یافته است . در این نوشتار پس از بررسی مفهومهای بنیادی و سرشت حقوق فکری ، به کوتاهی از پیشینه آن در تمدنهای گذشته سخن به میان آمده است اما در باره حقوق اسلام و حقوق مالکیت فکری دراز دامن تر گفت و گو شده است . در پایان ، سیاه های از اصطلاحات و واژگان مهم کاربردی در حقوق مالکیت فکری ( فارسی / انگلیسی ) آمده است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intellectual Property Rights: History and Fundamentals

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Saket

چکیده [English]

The development of commercial and economic activities in modern world has duplicated the importance, efficiency and role of intellectual property.
Nowadays, this right has specially evolved.
Having analyzed the fundamental concepts and nature of intellectual property, the article briefly discusses the issue in past civilizations, focusing further on Islamic law intellectual property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual property rights
  • copyright
  • origin of copyright
  • history of copyright right