نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با ورود به عصر فناوری و امکان دسترسی و پردازش سریع اطلاعات در تمام نقاط جهان حمایت از اسرار تجاری اهمیت فوق العاده ای یافته است. مفهوم و حقوق اسرار تجاری با رویکرد وضعیت این حقوق در عصر فناوری اطلاعات و ضمانت اجراهای قانونی و عملی برای حمایت کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. همین امر منجر به بروز مشکلات حقوقی و قضائی گوناگونی در مقام دادرسی اختلافات مطرح شده با ادعاهای نقض حقوق اسرار و درخواست حمایت قانونی از آنها شده است. در مقاله حاضر ضمن تحلیل مباحث مربوط به حقوق اسرار تجاری مسئولیت ناشی از نقض حقوق ...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

حقوق اسرار تجاری در عصر فناوری اطلاعات

نویسنده [English]

  • Mostafa Elsan