نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (گرایش مالکیت فکری)

چکیده

مالکیت صنعتی شاخه بسیار مهمی از حقوق مالکیت فکری است که بر خلاف مالکیت ادبی و هنری خود به خود و به دنبال پیدایش اثر به وجود نمی آید بلکه باید در پی طرح تقاضای ثبت صاحب اثر مقامات عمومی آن را اعطا کنند. مالکیت صنعتی مواردی همچون اختراعات علائم تجاری طرحهای صنعتی اسرار ساخت رقابت غیر منصفانه و علائم مبدا را در برمی گیرد. مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه مالکیت صنعتی کنوانسیون پاریس 1883 و موافقت نامه تریپس 1994 می باشند. مقایسه حقوق مالکیت صنعتی در این اسناد به شناسایی بیشتر این حقوق کمک می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

مالکیت صنعتی در موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس

نویسنده [English]

  • Shima Pourmohammadi