نویسنده

دکتر حقوق خصوصی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) و عضو حقوقدان شورای نگهبان

چکیده

اهمیت و تاثیر حقوق مالکیتهای فکری ، به ویژه آثار ادبی و هنری ، در دنیای امروز ناشناخته نیست . قوانین ملی و معاهدات بین المللی در این زمینه دارای پیشینه طولانی بوده و هم اکنون نیز در حال رشد و توسعه روزافزون است . با وجود این ، موضوع مورد بحث در نظام حقوقی کشور ما شاهد فرار و تشبیهایی بوده است که آگاهی از آن برای تحلیل و نقد درست قواعد موجود ضرورت دارد . قانون گذاریهای اولیه ، پس از مواجه شدن با دورانی از ابهام و تردید ، آغازی دوباره داشته و به دوران تثبیت و شکوفایی خود نزدیک می شوند ...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protection of Literary and Artistic Property and It's History in Iranian Law

نویسنده [English]

  • Mohsen Esmaily

چکیده [English]

In modern world, the importance and effect of intellectual property, especially literary and Artistic Property, is not unknown. National laws and international treaties have long histories in this respect and are still developing increasingly. Nevertheleess, this matter has had ups and diwn in Iranian legal system, awareness of which is necessary for proper analysis of present rules. The primary and doubt. They are now approaching their wstablishments and developments.
The Iranian state, however, has joined none of the international treaties in this respect, Nevertheless, bilateral agreements and sometimes the fact of the contemporaty world have mede Iran observe these rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law of intellectual property
  • literary and Artistic Property
  • history of Iranian Law