دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی

امیرمهدی قربان پور

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، صفحه 11-36

چکیده
  امروزه،در نتیجه افزایش بسترهای بروز زیان و تراکم دعاوی مسئولیت‌ مدنی،دغدغه اصلی حقوق‌دانان و قانون‌گذاران کشورها تسهیل دعاوی فوق‌ بوده تا آنجا که مبنای مسئولیت را به سمت عینی شدن پیش می‌برند به نحوی‌ که تا حد ممکن زیانها به راحتی و دور از تکلیف جبران گردد.ولی آنچه در این‌ میان چالش حقوقی را به وجود می‌آورد،تحمیل ضرورت فوق بر ...  بیشتر

مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا

داود بزرگمهر

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، صفحه 37-58

چکیده
  مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی از حیث‌ مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به‌ مبنای مسئولیت محض منتهی می‌شود.مشکلات عمده‌ای که پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه‌ساز اقدام خطیر ...  بیشتر

مسئولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی

محمود عباسی

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، صفحه 59-78

چکیده
  این پرسش مطرح است که چنانچه در نتیجهء عمل جراحی اقدامات درمانی‌ تیم پزشکی صدمه‌ای به بیمار وارد یا منجر به مرگ وی شود مسئولیت آن را به چه کسی می‌توان نسبت داد؟آیا جراح که سرپرستی تیم پزشکی را بر عهده دارد مسئول تلقی می‌شود و سایر اعضای تیم پزشکی به این اعتبار که‌ از نظر جراح تبعیت می‌کنند مسئولیتی در قبال اعمال خویش بر عهده ندارند ...  بیشتر

جنبه عمومی قتل عمد

منصور رحمدل

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، صفحه 79-98

چکیده
  با قابل گذشت تلقی شدن جرم قتل عمد در سال 1362 و عدم تعیین مجازات‌ برای جنبهء عمومی جرم مزبور،نگرانیهایی در مورد امکان سوء استفاده‌ تبهکاران از خلأ قانونی موجود ایجاد شد.این نگرانیها قانون‌گذار را به تصویب‌ مادهء 208 قانون مجازات اسلامی در سال 1370 واداشت.تصویب مادهء مزبور، ضمن آنکه نکته‌ای مثبت تلقی می‌شد،ولی واجد دوایراد اساسی بود.اول‌ ...  بیشتر

عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه ای در حقوق ایران و انگلستان

امیر پاک نهاد

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، صفحه 99-130

چکیده
  تحریک به عنوان یکی از دفاعیات تخفیف دهنده مجازات سابقه‌ای نسبتا طولانی در نظام کامن‌لا دارد.در مقابل در نظام حقوقی رومی-ژرمنی و فقه‌ اسلامی بهای چندانی به این مقوله داده نشده است.از این‌رو در نظام حقوقی‌ ما که آمیزه‌ای از نظام حقوقی رومی-ژرمنی و اسلامی است،نمی‌تواند قواعد و اصول کلی حاکم بر این عذر را به صورت جامع و مدون یافت.تنها ...  بیشتر

مقامات مختص تفتیش در قانون آیین دادرسی کیفری اردن

سامر محمد احمد القضاة

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، صفحه 131-162

چکیده
  امروزه حقوق و آزادیهای فردی و از آن جمله حق بهره‌مندی از مسکن و اصل‌ مصونیت اسرار شخصی از جمله حقوق و آزادیهای مورد حمایت دولتهاست‌ و در صورت تعرض به آنها می‌توان به مقامات صالح قضائی مراجعه کرد.ولی‌ این حقوق و آزادیها در برخی مواقع با نظم عمومی در تعارض قرار می‌گیرد. دولتها برای حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه،تحصیل دلیل و سایر اقدامات‌ ...  بیشتر

ترجمه: قراردادی کردن حقوق کیفری: افسانه یا واقعیت؟

رضا فرج اللهی

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، صفحه 165-188

چکیده
  قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده‌اند اراده قانون‌گذار فرانسه در باب اعطای‌ نقش به رضایت در قلمرو کیفری را نشان می‌دهد،به طوری که مجرم بتواند هم مجازاتی که علیه او صادر شده،را با طیب‌خاطر بپذیرد و هم داوطلبانه در فرایند جبران خسارت وارده به بزه‌دیده شرکت کند.در واقع این فرایند نخست‌ در حقوق کیفری اطفال به کار رفت و پس از آن در حقوق ...  بیشتر

ترجمه: اهمیت کنونی حقوق عرفی در حقوق بین المللی بشر دوستانه

محمدحسین رمضانی قوام آبادی

دوره 70، شماره 54 ، فروردین 1385، صفحه 189-202

https://doi.org/10.22106/jlj.2006.44298

چکیده
  عرف به عنوان یکی از منابع شکلی حقوق بین‌الملل عمومی محسوب می‌شود که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن اشاره شده است. قواعد عرفی نقش مهمی در تعیین محتوای حقوق بین‌المللی بشردوستانه‌ بازی می‌کنند و قادر به رفع خلأ موجود در حقوق معاهده‌ای می‌باشند.قواعد عرفی بشردوستانه بین‌المللی در موارد عدیده مورد توجه قرار ...  بیشتر