مسئولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی

نویسنده

دکتر حقوق پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

این پرسش مطرح است که چنانچه در نتیجهء عمل جراحی اقدامات درمانی‌ تیم پزشکی صدمه‌ای به بیمار وارد یا منجر به مرگ وی شود مسئولیت آن را به چه کسی می‌توان نسبت داد؟آیا جراح که سرپرستی تیم پزشکی را بر عهده دارد مسئول تلقی می‌شود و سایر اعضای تیم پزشکی به این اعتبار که‌ از نظر جراح تبعیت می‌کنند مسئولیتی در قبال اعمال خویش بر عهده ندارند یا اینکه مسئولیت جراح در سرپرستی تیم پزشکی نافی مسئولیت ناشی از خطاهای ارتکابی زیردستان و سایر اعضای تیم و همکاران جراح در تیم‌ پزشکی نیست؟در این خصوص تئوریهای مختلفی مطرح شده است که‌ «تئوری مصونیت خیرخواهانه»،«تئوری مسئولیت کارفرما»،«تئوری‌ مسئولیت مشترک»،«تئوری ناخدای کشتی»و«تئوری مسئولیت قانونی» از جمله آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مسئولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی

نویسنده [English]

  • Mahmood Abbasi