نویسنده

دکتر حقوق بین الملل

چکیده

عرف به عنوان یکی از منابع شکلی حقوق بین‌الملل عمومی محسوب می‌شود که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن اشاره شده است. قواعد عرفی نقش مهمی در تعیین محتوای حقوق بین‌المللی بشردوستانه‌ بازی می‌کنند و قادر به رفع خلأ موجود در حقوق معاهده‌ای می‌باشند.قواعد عرفی بشردوستانه بین‌المللی در موارد عدیده مورد توجه قرار گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به رویه قضائی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی‌ سابق،اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اشاره کرد.نظر به اهمیت این قواعد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان ضامن و نگاهبان حقوق بین‌الملل‌ بشردوستانه اقدام به مطالعه‌ای گسترده در این باب کرد که در این مقاله سعی‌ می‌شود به اختصار به چگونگی تشکیل گروه کارشناسی و نحوه کار آن و به‌ طور کلی نقش کمیته مزبور در این خصوص پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ترجمه: اهمیت کنونی حقوق عرفی در حقوق بین المللی بشر دوستانه

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein GHavamabadi