دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
گفتمان سیاست جنایی در لایحه قضائی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

علیرضا جمشیدی

دوره 67، شماره 45 ، دی 1382، صفحه 62-102

چکیده
  اقتضائات دوره کودکی ایجاب می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری‌ طفل متمایز از بزگسالان باشد و به تناسب شرایط و روحیات او سازماندهی شود. هرچند این نکته در قانوم مجازات عمومی(1304)و قانون تشکیل دادگاه‌ اطفال بزهکار(1338)مورد توجه قرار گرفته بود اما رفته‌رفته به فراموشی‌ سپرده شد.رفع این نقیصه مستلزم قانونی بود که متن پیشنهادی آن با ...  بیشتر

دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران

لیلا سادات اسدی

دوره 67، شماره 45 ، دی 1382، صفحه 103-123

چکیده
  اهمیت دوران کودکی به‌عنوان دوران شکل‌گیری شخصیت انسان،ایجاب‌ می‌کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک‌ در رسیدگی به جرائم وی اعمال گردد.قانونگذار ایران در سال 1338 با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همت‌ گماشت و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید شد.در حال وکانون اصلاح و تربیت‌ به ...  بیشتر

پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم

امیرحسن نیازپور

دوره 67، شماره 45 ، دی 1382، صفحه 124-159

چکیده
  پیشگیری از بزهکاری و شیوه‌های آن،امروزه از موضوعات جدی مورد بحث در علوم جنایی است.هرچند پیشگیری در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی مورد بحث قانونگذار قرار گرفته است اما در عمل هیچ ساختار و نظام مشخصی برای برنامه‌ریزی و اقدام در این حوزه وجود ندارد.قوه‌ قضائیه برای پرکردن این خلاء چندی است که تنظیم لایحه‌ای را در دستور کار خود قرار داده ...  بیشتر

حق انتخاب قاضی

سید یوسف حسینی

دوره 67، شماره 45 ، دی 1382، صفحه 160-176

چکیده
  حق تعیین قاضی»از موضوعاتی است که در آیین دادرسی اسلامی و کتب‌ فقهی مورد توجه بوده است.مسأله این است که اگر در شهری چندین‌ قاضی متصدی امر قضا باشند و طرفین دعوا در اینکه به کدام یک از آنان‌ خواهد بود؟سؤال ویژه این مقاله این است که صرف‌نظر از تعیین صاحب‌ حق آیا به موجب قوانین موضوعه امکان این حق وجود دارد؟یا این‌ حق از افراد سلب ...  بیشتر

ترجمه: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن

اسماعیل عبداللهی

دوره 67، شماره 45 ، دی 1382، صفحه 178-198

چکیده
  ژاپن یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می‌رود و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در آن جریان دارد. در توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور،علاوه بر سرمایه‌های داخلی، سرمایه‌های خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه آن تأسیس‌ و پیدایش مجموعه‌های متنوع صنعتی وتجاری بوده است.با پیدایش این‌ ساختارهای جدید،تدوین ...  بیشتر