دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران

محمدعلی خورسندیان

دوره 67، شماره 43 ، تیر 1382، صفحه 11-42

چکیده
  در آیین دادرسی اسلام،علم قاضی به‌عنوان یکی از ادلهء اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است.اما حقوقدانان با استناد به‌ علم برای اثبات دعاوی مخالف‌اند.این مقاله،پس از بیان دیدگاههای‌ مطرح‌شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق،به بررسی مبانی‌ نظریات می‌پردازد و با تحقیق در آیات،روایتها و دلایل مطرح‌شده در فقه،می‌توان ...  بیشتر

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

حبیب طالب احمدی

دوره 67، شماره 43 ، تیر 1382، صفحه 71-92

چکیده
  به حکم وضعی قرارداد،که عبارت است از صحت،بطلان و عدم‌ نفوذ،وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند.برخی از این وضعیتهای‌ حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدیدی تبدیل شوند.مثلا قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند.قراردادهای قابل ابطال‌ با قراردادهای قابل فسخ یا قابل ...  بیشتر

عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد

ابوالحسن شاکری؛ علیرضا رون زاد

دوره 67، شماره 43 ، تیر 1382، صفحه 147-164

چکیده
  عواملی که می‌توانند رابطه انتساب را در قتل در حکم شبه عمد قطع نمایند، به دو دسته:1-قوه قاهره 2-خطای بزه‌دیده تقسیم می‌شوند.قوه قاهره در صورتی‌ رابطهء انتساب را می‌گسلد که؛خارجی،غیرقابل پیش‌بینی،غیرقابل دفع و احتراز وبه کسی نیز منتسب نباشد.مقنن در شرایطی از بزه‌دیده(مقتول) حمایت نمی‌کند که؛اولا-از ناحیهء متهم تخلفی صورت نگیرد.ثانیا-تقصیر ...  بیشتر