قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

قرارداد با عوض شناور از دیدگاه اصول حقوقی

نویسنده [English]

  • Hossein Taherkhani