نویسنده

چکیده

به حکم وضعی قرارداد،که عبارت است از صحت،بطلان و عدم‌ نفوذ،وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند.برخی از این وضعیتهای‌ حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدیدی تبدیل شوند.مثلا قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند.قراردادهای قابل ابطال‌ با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند.قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند،ولی در حقوق ایران،تبدیل‌ یک قرارداد صحیح به باطل موجب شگفتی است وبه‌طور استثنایی‌ مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

نویسنده [English]

  • Habib Taleb Ahmadi