نویسندگان

چکیده

عواملی که می‌توانند رابطه انتساب را در قتل در حکم شبه عمد قطع نمایند، به دو دسته:1-قوه قاهره 2-خطای بزه‌دیده تقسیم می‌شوند.قوه قاهره در صورتی‌ رابطهء انتساب را می‌گسلد که؛خارجی،غیرقابل پیش‌بینی،غیرقابل دفع و احتراز وبه کسی نیز منتسب نباشد.مقنن در شرایطی از بزه‌دیده(مقتول) حمایت نمی‌کند که؛اولا-از ناحیهء متهم تخلفی صورت نگیرد.ثانیا-تقصیر بزه‌دیده(مقتول)علت تامه وقوع حادثه باشد.در چنین فرضی،با برائت متهم از مسؤولیت جزایی،ضمان عاقله نیز منتفی می‌گردد،زیرا که ضمان عاقله در صورتی تحقق می‌یابد که صدمه منتسب به متهم باشد،در حالی که با احراز تقصیر مجنی علیه رابطهء سببیت با متهم قطع می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد

نویسندگان [English]

  • Abolhassan Shakeri
  • Alireza Ronzad