دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
طبقه‌بندی مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی؛ جایگاه تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

احمد حاجی ده آبادی

دوره 74، شماره 69 ، فروردین 1389، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11185

چکیده
  طبقه‌بندی صحیح مجازات‌ها، نه تنها دغدغه‌ی خاطر حقوق‌دانان بلکه مورد توجه قانون‌گذاران نیز می‌باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می‌دهد که در ادوار مختلف قانون‌گذاری، طبقه‌بندی مجازات‌ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات‌ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه‌ی مجازات اسلامی(کلیات) ...  بیشتر

جرایم مخابراتی

احسان زررخ

دوره 74، شماره 69 ، فروردین 1389، صفحه 37-79

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11186

چکیده
  با رشد فزاینده‌ی تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع می‌پیوندد که دارای جنبه‌های مثبت و منفی است؛ از جمله مهم‌ترین دستاوردها، پیشرفت‌های مخابراتی و ارتباطی است که طی چند دهه، بشر را از  مرحله‌ی تلگرام، تلگراف و تلفن‌های اولیه خارج نموده و به مرحله‌ی تلفن‌های اینترنتی رسانیده است. این پیشرفت‌ها، ...  بیشتر

جایگاه بزه‌دیده در تعیین کیفر و اعمال آن

کیومرث کلانتری؛ فاطمه ذبیح الله زاده

دوره 74، شماره 69 ، فروردین 1389، صفحه 81-94

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11187

چکیده
  مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و ماده‌ی 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصه‌ای از تحلیل یک پرونده‌ی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکننده‌ی رأی ...  بیشتر

جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری

سعید محسنی

دوره 74، شماره 69 ، فروردین 1389، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11188

چکیده
  پیش‌بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه‌ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده‌ی مدیون خواهد شد. قانون‌گذار با وضع ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ...  بیشتر

اوصاف اسناد براتی در نظریه‌های حقوقی

مهدی عبدالملکی

دوره 74، شماره 69 ، فروردین 1389، صفحه 117-115

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11189

چکیده
  برای این‌که سند تجاری بتواند دو اصل سرعت و دقت را در معاملات تجاری محقق کند، ضروری است دارای اوصاف و ویژگی‌های خاصی باشد و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثبات (به مانند اسناد رسمی و عادی) به‌گونه‌ی مال منقول و غیرمادی تحول یابد و مستقل از معاملات و روابط ابتدایی دارای اعتبار باشد. بدین‌سان سند تجاری از آن جهت که موجود است، منکر آن نمی‌توان ...  بیشتر