دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
لطمه به اساس حکم

منصور رحمدل

دوره 74، شماره 70 ، تیر 1389، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11172

چکیده
  نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه‌ی قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون، متضمن توبیخ انتظامی یا کیفری دادرس است، بدون آن‌که به اعتبار حکم صادره خللی وارد آید؛ گاهی نیز افزون بر توبیخ،‌ به اساس حکم نیز لطمه رسانیده و سبب بی‌اعتباری حکم می‌شود. ...  بیشتر

دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه‌ی قضایی ایران

مهدی فقیهی نژاد؛ سمیه باباییان فردویی

دوره 74، شماره 70 ، تیر 1389، صفحه 33-67

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11173

چکیده
  به رغم آن‌که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می‌گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه‌ی قضایی در این خصوص به نتیجه‌ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویه‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که خلع ید از اموال غیرمنقول ...  بیشتر

مجازات در حقوق کیفری اسلام

احمد فلاحی

دوره 74، شماره 70 ، تیر 1389، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11174

چکیده
  از جمله مسائلی که در حقوق کیفری اسلام بحث‌هایی را موجب شده است، فلسفه و هدف کیفر در شریعت اسلامی است. تحلیل و تفسیر این موضوع، اختلاف دیدگاه میان نص‌گرایان و مقاصدیون را سبب شده است. بر این اساس، از یک سوی، هدف کیفر در شریعت اسلامی سزادهی و بازدارندگی خاص و عام و تشفی خاطر مجنی‌علیه بیان شده و از سوی دیگر برخی بر این باورند که  در ...  بیشتر

نقدی بر یک رأی در خصوص سبب اقوی از مباشر

عباس محمدخانی

دوره 74، شماره 70 ، تیر 1389، صفحه 93-109

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11176

چکیده
  یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوق کیفری و به ویژه مبحث قتل، اثبات رابطه‌ی علیت است که مراد از این رابطه‌، پیوستگی و همراهی میان رفتار مرتکب و مرگ قربانی است؛ به گونه‌ای‌که، این رفتار، آن نتیجه را به وجود آورده باشد. یکی از مباحث مطروحه در این خصوص، موضوع سبب اقوی از مباشر است. مطابق منابع فقهی و به تبع آن، قانون مجازات اسلامی، در اجتماع ...  بیشتر

تأثیر حالت و وضعیت زیان‌دیده بر مسؤولیت عامل زیان

مهدی خادم سربخش

دوره 74، شماره 70 ، تیر 1389، صفحه 111-131

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11177

چکیده
  در ورود خسارت به زیان‌دیده، گاه به مواردی برخورد می‌کنیم که شرایط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی زیان‌دیده به‌گونه‌ای است که می‌تواند در ورود یا افزایش خسارت وارده به وی مؤثر باشد؛ در این موارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا عامل ‌زیان می‌تواند برای کاهش بار مسؤولیت خود به این حالات استناد کند و در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه ...  بیشتر

مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی

علی خسروی فارسانی؛ شاهپور بیرانوند

دوره 74، شماره 70 ، تیر 1389، صفحه 133-151

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11179

چکیده
  در بسیاری نظام‌های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می‌کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهدٌله بپردازد. در مقابل، خسارت تنبیهی نوعی از خسارات است که دادگاه در صورت احراز سوءنیت، عمد یا بی‌احتیاطی عامل زیان در ورود زیان، وی را به پرداخت آن محکوم ...  بیشتر

مک‌دونالدی کردن عدالت کیفری

حسین غلامی؛ یوسف بابایی

دوره 74، شماره 70 ، تیر 1389، صفحه 153-185

https://doi.org/10.22106/jlj.2010.11181

چکیده
  مک‌دونالدی کردن، فرایندی اداری است که در آن اصول رستوران‌های فست‌فود اعمال می‌شود. مک‌دونالدی کردن چندین نهاد اجتماعی، به دلیل برتری‌های آن بر سایر روش‌های نسبتاً قدیمی تجارت موفق بوده است. نهادهای اجتماعی مک‌دونالدی شده، تابع مقررات و منطق به مفهوم ماکس وبری آن شده‌اند؛ بنابراین، کارایی، قابلیت محاسبه، قابلیت پیش‌بینی و ...  بیشتر