تعداد مقالات: 436
26. عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس

دوره 75، شماره 74، تابستان 1390، صفحه 9-39

10.22106/jlj.2011.11082

مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسائی تفرشی؛ کوروش کاویانی؛ اسماعیل فرجی


28. ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق

دوره 74، شماره 72، زمستان 1389، صفحه 9-34

10.22106/jlj.2010.11148

لیلاسادات اسدی؛ رقیه سادات مؤمن


30. لطمه به اساس حکم

دوره 74، شماره 70، تابستان 1389، صفحه 9-31

10.22106/jlj.2010.11172

منصور رحمدل


33. حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی

دوره 81، شماره 99، پاییز 1396، صفحه 11-29

10.22106/jlj.2017.29206

محسن برهانی؛ مهرنوش ابوذری


34. مطالعه تطبیقی الگوهای دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی

دوره 81، شماره 100، زمستان 1396، صفحه 11-33

10.22106/jlj.2017.30579

علی بهادری؛ اسماعیل آجرلو


35. اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران

دوره 82، شماره 101، بهار 1397، صفحه 11-35

10.22106/jlj.2018.31407

محمود اشرافی؛ عباس زراعت


40. منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر

دوره 73، شماره 67، پاییز 1388، صفحه 13-37

10.22106/jlj.2009.11224

منصور رحمدل


42. تأثیر اعسار در پرداخت جزای نقدی

دوره 71، شماره 60، پاییز 1386، صفحه 13-29

10.22106/jlj.2007.11391

حسین اعظمی چهاربرج؛ یاور افضلی


43. صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

دوره 80، شماره 93، بهار 1395، صفحه 13-36

10.22106/jlj.2016.19857

یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان


44. حق بر فراموش شدن و چالش‌های پیش روی آن

دوره 80، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 13-47

10.22106/jlj.2016.21938

رضا اسلامی؛ فریناز فیضی


47. پیشگیری اجتماعی از فساد

دوره 71، شماره 61، زمستان 1386، صفحه 25-46

10.22106/jlj.2007.11299

سیدمحمد معصومی


49. بی طرفی در دادرسی کیفری

دوره 70، 56-57، پاییز 1385، صفحه 29-78

10.22106/jlj.2006.11438

مرتضی ناجی


50. نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر

دوره 71، شماره 58، بهار 1386، صفحه 47-64

10.22106/jlj.2007.11416

علی محمد فلاح زاده