درباره مجله حقوقی دادگستری:

 • ·         شروع انتشار: ۱۳۱۶
 • ·         فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوع مقاله قابل انتشار: پژوهشی
 • ·         نوع نشریه: علمی (ب - 709 از 1000 امتیاز)
 • ·         نمایه در ISC: بلی (Q2)
 • ·         وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         هزینه داوری مقاله: رایگان
 • ·         میانگین پذیرش مقالات: 6 درصد
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیه: حداکثر ۴۸ ساعت
 • ·         مشابهت یابی: بلی (سیناوب)
 • ·         ایمیل مجله:  law.journal1316@gmail.com


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

شماره جاری: دوره 85، شماره 116، زمستان 1400 

12. ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی

صفحه 283-307

10.22106/jlj.2021.520573.3856

قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ مهدی کریمیان راوندی


13. وظایف و اختیارت ناجا در پرتو دکترین امنیت انسانی

صفحه 309-333

10.22106/jlj.2021.131056.3539

امین محمدی جوبنی؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ محمد بارانی


ابر واژگان