دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
بیگانگان و غیر مسلمانان و مسئولیت بیت المال در مورد دیه

عباس زراعت

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، صفحه 13-29

چکیده
  در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو ایران مرتکب می‌شود یا جنایتی که بر او وارد می‌گردد،تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‌های حقوقی نیز مسئله بر سکوت برگزار شده‌ است.اما با توجه به قواعد مرتبط همچون«حاکم وارث کسی است که وارثی‌ ندارد»و قاعده«هر کس نفعی برای اوست خسارت هم به عهده اوست»و ...  بیشتر

پیشگیری از تکرار جرم

محمدعلی بابایی

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، صفحه 31-47

چکیده
  تکرار جرم به عنوان یکی از مظاهر حالت خطرناک جوامع مختلف را به‌ موضعگیری‌های متنوعی واداشته است.سنتی‌ترین پاسخ در قبال این پدیده‌ ناخوشایند توسل به شدت کیفرهاست که هنوز در قانونگذاری بعضی از کشورها،با تعابیر جدیدتر خودنمایی می‌کند.اما علی‌رغم تشدید کیفر و حتی در بعضی مواقع طرد بزهکار مکرر،تکرار جرم افزایش یافته است.به‌ دنبال ...  بیشتر

پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

مریم عباچی

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، صفحه 49-86

چکیده
  افزایش نرخ بزهکاری و بزهدیدگی کودکان با توجه به تنوع در شکل آن از یک‌ سو و تهدید جامعه از طریق ایجاد احساس ناامنی از سوی دیگر،ارائه‌ سازوکارهایی برای مهار و پیشگیری از این پدیده‌ها را ضروری می‌سازد. اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزهدیدگی کودکان در چهارچوب پیشگیری کنشی و واکنشی از اهمیت‌ ویژه‌ای ...  بیشتر

پیشگیری از جرایم رایانه ای

امیر حسین جلالی فراهانی

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، صفحه 87-119

چکیده
  امروز بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین،که تجلی روشن آن فضای‌ تبادل اطلاعات(فضای سایبر)است،مسئله جدیدی را با عنوان پاسخگویی‌ به سوء استفاده‌هایی که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‌آید پیش روی‌ دانشمندان علوم جنائی قرار داده است.این مقاله بررسی طرق پیشگیری‌ کیفری و غیرکیفری از جرائم رایانه‌ای در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسی‌ ...  بیشتر

جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان

مهدی صبوری پور

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، صفحه 123-146

چکیده
  همهء تدابیر جامعه برای حفاظت از خود در برابر جرم،محدود به پاسخ‌های‌ واکنشی نیست.چرا که جامعه منتظر نمی‌ماند تا جرمی ارتکاب یابد و آن‌گاه‌ مداخله کند.اگر از«سیاست کیفری»که صرفا به چاره‌اندیشی پیرامون اعمال‌ مجازات می‌پردازد اندکی فراتر رویم و موضوع را از زاویه دید گسترده‌تر «سیاست جنایی»در نظر بگیریم،درمی‌یابیم ...  بیشتر

بازداشت متهمان به همکاری با القاعده در خلیج گوانتانامو چالشی در تفسیر ادبی قانون

علی قاسمی

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، صفحه 147-158

چکیده
  به دنبال واقعه 11 سپتامبر 2001 و اشغال افغانستان توسط نیروهای نظامی‌ ایالات متحده آمریکا حوادث گوناگون دیگری نیز به وقوع پیوست که هریک‌ از آنها از دیدگاه حقوق بین الملل قابل بحث و بررسی علمی است.یکی از این موارد ماجرای کمپ دلتا است،زندانی که ایالات متحده در خلیج‌ گوانتانامو مهیا ساخته و رزمندگان دستگیر شده افغانی در طی جنگ را در شرایط ...  بیشتر

کدهای باستان و قداست بخشی به آنها (داستان پیدایش مفهوم قانون محوری)

محمد صدر توحید خانه

دوره 68، شماره 47 ، تیر 1383، صفحه 159-180

چکیده
  کدها یا قانون‌نامه‌های هزارهء نخست حوزهء مدیترانه-مانند الواح دوازده‌گانه‌ و کدهای تورات-محصول سنت ابتدایی علمی‌1بین النهرین بودند؛سنتی‌ که در آن«رساله‌ها»ی حقوقی به شکل فهرست‌هایی از مثال‌های موردی‌ تدوین می‌شدند.این رساله‌ها همانند نمونه‌های پیشین خود که به خط میخی‌ بودند،در آغاز،به عنوان منابع توصیفی حقوق‌2شناخته ...  بیشتر