نویسنده

عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

به دنبال واقعه 11 سپتامبر 2001 و اشغال افغانستان توسط نیروهای نظامی‌ ایالات متحده آمریکا حوادث گوناگون دیگری نیز به وقوع پیوست که هریک‌ از آنها از دیدگاه حقوق بین الملل قابل بحث و بررسی علمی است.یکی از این موارد ماجرای کمپ دلتا است،زندانی که ایالات متحده در خلیج‌ گوانتانامو مهیا ساخته و رزمندگان دستگیر شده افغانی در طی جنگ را در شرایط بسیار سخت و دشوار در آن نگهداری می‌کند. در مقاله حاضر،با توجه به منابع مختلف حقوق بین الملل به ویژه چهار کنوانسیون 1949 ژنو(که دو دولت افغانستان و آمریکا آن را تصویب‌ کرده‌اند)واقعه مذکور و وقایع مربوط به آن مورد تجزیه و تحلیل حقویقی‌ قرار گرفته و از جمله در خصوص مفاهیمی نظیر مجرم یا رزمنده،شأن‌ انسانی،و وضعیت حقوقی نامعلوم،بازجویی،و آثار ناشی از آنها که به‌ طریقی در موضوع حاضر با آن مواجه هستیم بحث گردیده است. این موضوع بررسی نمونه‌ای علمی از وقایعی است که در استنباط بهتر کنوانسیون‌های مذکور و چالش‌های حقوقی مرتبط با آن مفید و مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

بازداشت متهمان به همکاری با القاعده در خلیج گوانتانامو چالشی در تفسیر ادبی قانون

نویسنده [English]

  • Ali Ghasemi