نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

امروز بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین،که تجلی روشن آن فضای‌ تبادل اطلاعات(فضای سایبر)است،مسئله جدیدی را با عنوان پاسخگویی‌ به سوء استفاده‌هایی که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‌آید پیش روی‌ دانشمندان علوم جنائی قرار داده است.این مقاله بررسی طرق پیشگیری‌ کیفری و غیرکیفری از جرائم رایانه‌ای در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد.این بحث در قالب دو بخش دنبال می‌شود.در بخش اول،پس‌ از مختصر توضیحی راجع به ماهیت جرائم رایانه‌ای،به اقدامات انجام شده‌ در دیگر کشورها و عرصه بین الملل و همچنین کشورمان در حوزه پیشگیری‌ کیفری از جرائم رایانه‌ای اشاره می‌شود.در بخش دوم،پیشگیری غیرکیفری‌ از جرائم رایانه‌ای بر مبنای الگوی پیشگیری وضعی و اجتماعی دنبال‌ می‌شود و در هریک از این مباحث به محدودیت‌های حاکم بر این‌ پیشگیری‌ها و اقدامات انجام شده در کشورمان اشاره می‌شود.در پایان،با تأکید بر مزایا و محدودیت‌های حاکم بر هریک از این مدل‌های پیشگیری، پیشنهادهایی مطرح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

پیشگیری از جرایم رایانه ای

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Jalali Farahani