دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق خصوصی
ماهیت طلاق از ناحیۀ زوجه به‌وکالت از زوج و آثار ناشی از آن بر فرایند دادرسی

سیده مطهره حسینی؛ لیلاسادات اسدی؛ سید محسن فتاحی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، ، صفحه 67-87

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1972452.5067

چکیده
  در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابل‌مشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یک‌طرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحله‌ای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این ...  بیشتر

حقوق خانواده
تحول نقش قاضی در رویکرد حل‌مسئله به خشونت خانوادگی؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق کیفری کامن‌لا و ایران

زهرا رضاپور؛ محمد فرجیها؛ محمد روشن

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، ، صفحه 135-158

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1982979.5107

چکیده
  به ‌گواهی مطالعات تجربی، واکنش‌های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به‌رغم هزینه‌های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب‌ و کاهش تورم پرونده‌های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ‌های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح‌شده و اعمال قانون بر آن‌ها تمرکز دارد و به‌ندرت ...  بیشتر

حقوق خانواده
تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده

طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.523805.3954

چکیده
  سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً به‌رسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزۀ خانواده، می‌توان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. به‌جهت سکوت قانون‌گذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنۀ هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالش‌هایی مواجه است. در ...  بیشتر

حقوق خانواده
رهیافتی بر اساسی‌سازی قضایی حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران

محسن صفری؛ زهرا مشایخی

دوره 85، شماره 116 ، دی 1400، ، صفحه 233-256

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.522299.3909

چکیده
  خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهه‌های گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده‌ایم. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال ...  بیشتر

حقوق خانواده
بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»

مریم السادات محقق

دوره 85، شماره 115 ، مهر 1400، ، صفحه 189-213

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.137014.3693

چکیده
  روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، که در پژوهش‌های حقوق اسلامی، از آن به‌عنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعدۀ فقهی» بحث شده است، یکی از مهم‌ترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار می‌آید. همچنین رویۀ قضایی ایران که متأثر از فقه اسلامی و اندیشۀ فقهای امامیه است، نیز از آن ...  بیشتر

حقوق خانواده
نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقی ایران

خدیجه مظفری؛ زینب حسینی

دوره 85، شماره 115 ، مهر 1400، ، صفحه 241-264

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.140202.3811

چکیده
  عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطۀ زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می‌آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویۀ قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به‌موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام ...  بیشتر

حقوق خصوصی
حق ملاقات اقربا با طفل در حقوق ایران

عباس میرشکاری؛ نفیسه ملکی؛ الهام حبیب‌زاده

دوره 85، شماره 114 ، تیر 1400، ، صفحه 403-432

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.124654.3335

چکیده
  در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و مادۀ 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله مادۀ 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی می‌کنند؛ لکن مادۀ 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذی‌حق اعلام ...  بیشتر

حقوق خانواده
نقدی بر سیر تکوین حقوق خانوادۀ ایران در دوران معاصر

عبدالهادی وحیدی فردوسی؛ زکیه نعیمی

دوره 84، شماره 110 ، تیر 1399، ، صفحه 279-302

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.100773.2523

چکیده
  کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم‌اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهم‌ترین آن‌هاست. به نظر می‌رسد توجه به عناصر واقع‌گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ ...  بیشتر