کلیدواژه‌ها = تقصیر
جایگاه تقصیر و سوءنیت در مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22106/jlj.2023.1983303.5119

احسان بهرامی؛ مصطفی السان


تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی

دوره 70، شماره 54، فروردین 1385، صفحه 11-36

امیرمهدی قربان پور