کلیدواژه‌ها = حق
شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی

دوره 86، شماره 120، دی 1401، صفحه 327-352

10.22106/jlj.2022.545196.4589

محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده


ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری

دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه 107-133

10.22106/jlj.2020.122454.3229

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی


حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی

دوره 82، شماره 102، تیر 1397، صفحه 35-54

10.22106/jlj.2018.32732

امیر خواجه زاده؛ سید روح اله حسینی میقان


تقابل حق و مصلحت (با تأکید بر جرایم تروریستی)

دوره 81، شماره 98، تیر 1396، صفحه 147-173

10.22106/jlj.2017.26778

رشید قدیری بهرام آبادی


کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی

دوره 78، شماره 86، تیر 1393، صفحه 7-33

10.22106/jlj.2014.11315

حامد اسماعیل پور؛ محمدجواد شریعت باقری


تعلیق در عقود، اعتبار و آثار آن

دوره 67، شماره 44، مهر 1382، صفحه 141-164

امیرمهدی قربان پور