کلیدواژه‌ها = پیشگیری
حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در قبال ترک فعل والدین در پیشگیری از انحرافات با تأکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22106/jlj.2022.559655.4944

سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی


تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران

دوره 81، شماره 97، فروردین 1396، صفحه 53-77

10.22106/jlj.2017.25900

حسین میرمحمدصادقی؛ اسلام رجبعلی


پیشگیری از تکرار جرم

دوره 68، شماره 47، تیر 1383، صفحه 31-47

محمدعلی بابایی


پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

دوره 68، شماره 47، تیر 1383، صفحه 49-86

مریم عباچی


جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان

دوره 68، شماره 47، تیر 1383، صفحه 123-146

مهدی صبوری پور