کلیدواژه‌ها = رویۀ قضایی
تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده

دوره 86، شماره 117، فروردین 1401، صفحه 21-42

10.22106/jlj.2021.523805.3954

طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده


ضرورت تأسیس دادگاه زیست‌محیطی با نگاهی به وضعیت ایران

دوره 85، شماره 115، مهر 1400، صفحه 215-239

10.22106/jlj.2021.522774.3915

زهرا محمودی کردی؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده


سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

دوره 85، شماره 113، فروردین 1400، صفحه 19-43

10.22106/jlj.2020.135010.3618

رسول احمدزاده؛ احمد رضایی‌پناه