دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران

یوسف درویشی هویدا

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، صفحه 9-37

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11045

چکیده
  پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله‌ی محاکمه و صدور حکم بر عهده‌ی دادگاه‌های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، ...  بیشتر

کارکرد منافع ملی حیاتی در حوزه‌های انسانی حقوق بین‌الملل: حقوق بشردوستانه

حیدر پیری؛ سیدقاسم زمانی

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، صفحه 39-71

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11046

چکیده
  حقوق بین‌الملل، بارها توسط بسیاری از دولت‌ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی و امنیتی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است؛ آن‌گونه که دولت‌ها بر قواعد حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشردوستانه، محدودیت‌هایی را اعمال نموده و در عین حال با قانونی جلوه دادن اقدامات ...  بیشتر

نظریه‌های حقیقت و کاربرد آن‌ها در دادرسی‌های مدنی

محمد مولودی؛ مهدی حمزه هویدا

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، صفحه 73-98

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11047

چکیده
  وظیفه‌ی قاضی کشف حقیقت در امور موضوعی دعوا است؛ در باب حقیقت و چیستی آن، نظریه‌های متعدد و متفاوتی ابراز شده است؛ مهم‌ترین آن‌ها، نظریه‌های مطابقت، انسجام و عمل‌گرایانه است. نظریه‌ی نخست، با دنبال کردن یک دیدگاه رئالیستی، حقیقت را توافق و تطابق گزاره با واقعیت می‌داند. این نظریه به دلیل برخورداری از مبانی منطقیِ قابل دفاع و نیز ...  بیشتر

مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور

حسن محسنی

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، صفحه 99-123

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11048

چکیده
  شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه‌ی مقننه، مجری قانون به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم‌بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی‌شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌ها در میان نهادهای ...  بیشتر

رویکردی انتقادی به حقوق بشر بین‌الملل در پرتو نظریه‌ی عدالت جهانی جان رالز

مجید نیکوئی

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، صفحه 125-153

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11049

چکیده
  مقاله‌ی حاضر با این پیش فرض که صرف بیان ادعایی ذیل عنوان «حق» در اسناد بین‌المللی، دلیلی بر موجه بودن ادعای مذکور نیست، در پرتو نظریه‌ی عدالت جهانی رالز، به ارائه‌ی رویکرد موجه به حق‌های مندرج در اسناد بین‌المللی می‌پردازد. پرسش پژوهش حاضر این است که «کدام یک از ادعاهای مذکور در اسناد بین‌المللی به عنوان حق واقعی بشر ...  بیشتر

نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین

سیدمحمد حسینی؛ زهرا ساعدی؛ آزاده صادقی

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، صفحه 155-178

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11050

چکیده
  نظام عدالت کیفری، در دستور‌العمل جدید خود، از منطقی تبعیت می‌کند که از طریق آن بتواند جایگاه از دست‌رفته‌ی خود را بازیابد. این منطق جدید، با عنوان کیفرشناسی نوین یا عدالت محاسبه‌گر، خانه‌تکانی گسترده‌ای را در این نظام ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که همه چیز در آن، رنگ و لعابی مدیریتی به خود گرفته است؛ از این پس، جرم و مجرم در چارچوب ...  بیشتر

ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین‌المللی

علی انصاری؛ جواد عسگری دهنوی

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، صفحه 179-211

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11051

چکیده
  اختلافات تجاری در عرصه‌ی بین‌الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می‌گردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می‌شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند، دو گونه‌اند؛ ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع ...  بیشتر

مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی

علی فرخی نیا(فرخ شه)؛ جعفر صادق منش

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، صفحه 213-238

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11052

چکیده
  استدلال قضایی استنتاجی است که دادگاه از وقایع موضوع مورد رسیدگی و از خلال دلایل ابراز شده توسط طرفین دادگاه به عمل می‌آورد. از این تعریف چند نتیجه به دست می‌آید: نخست این‌که، این شیوه شباهت تامی با روشی منطقی دارد که در آن با موضوع و محمول که مقدمات قضیه هستند، استنتاج حاصل می‌شود؛ ثانیاً، استدلال قضایی دارای مبانی انکارناپذیری ...  بیشتر

مطالعه‌ی تطبیقی نهاد تعهدات تخییری

مهدی الهویی نظری

دوره 76، شماره 79 ، مهر 1391، صفحه 239-263

https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11053

چکیده
  تضمین بیشتر انجام موضوع تعهد، مطلوب هر متعهدٌله است. ذی‌نفع قرارداد به دنبال روشی بهتر جهت وصول مطالبات خویش است. از سوی دیگر متعهدِ با حسن‌نیت نیز درصدد انجام تعهد و بری شدن از مافی‌الذمه‌ی خود می‌باشد. لذا برای وی نیز تدارک طریقه‌ای بهتر جهت رها شدن از تعهدات ناشی از قرارداد، امری مطلوب به شمار می‌رود. استفاده از نهاد تعهدات تخییری، ...  بیشتر