دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق خصوصی
جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف

عبدالله خدابخشی

دوره 85، شماره 113 ، فروردین 1400، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.135337.3628

چکیده
  اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می‌کند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی‌ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می‌شود. بدین ...  بیشتر

حقوق خصوصی
قرارداد داور

احد خاکپور؛ ربیعا اسکینی؛ محمدعلی بهمئی

دوره 83، شماره 107 ، مهر 1398، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.78146.1871

چکیده
  امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین‌المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت‌نامۀ داوری به‌عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطۀ حقوقی بین طرفین اختلاف است. به‌طور معمول رابطۀ حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر ...  بیشتر

حقوق عمومی
زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی

اسدالله یاوری؛ یوسف باقری

دوره 83، شماره 106 ، تیر 1398، ، صفحه 259-276

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.93950.2343

چکیده
  اصل 139 قانون اساسی ومادۀ 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه‌آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار ...  بیشتر

تسری موافقت‌نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل

محسن ایزانلو؛ بابک شید

دوره 81، شماره 100 ، دی 1396، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.22106/jlj.2017.30580

چکیده
  حقوق­دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت­نامه­ داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری­های بین­المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه­ قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت­نامه­ داوری را امضا ننموده­اند، مشاهده می­شود. قاعده­ ...  بیشتر

رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌های مقابله با آن

شهاب جعفری ندوشن

دوره 77، شماره 84 ، دی 1392، ، صفحه 41-69

https://doi.org/10.22106/jlj.2013.10812

چکیده
   رسیدگی‌های موازی که می‌توان آن را به‌طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه‌گذاری بیش از همه، معلول تعدد مراجع پیش‌بینی‌شده در معاهدات سرمایه‌گذاری و قرارداهای سرمایه‌گذاری است. علی‌رغم آثار مخرب  رسیدگی‌های موازی، روش‌های مقابله با آن‌ها هنوز به تکامل لازم نرسیده و  نیازمند ...  بیشتر

قرارداد نشر و شرایط تنظیم آن در حقوق ایران و انگلستان

منصور خاکپور

دوره 69، شماره 51-50 ، فروردین 1384، ، صفحه 209-236

چکیده
  باتوجه به اینکه مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری به صاحبان آن حقوق مالکانه انحصاری اعطا می کند لذا صاحبان این آثار از جمله نویسندگان کتاب می توانند حق انتشار آثار خود را به ناشران منتقل کنند یا برای مدتی معین مجوز انتشار آن را در قبال دریافت حق تالیف به آنها اعطا نمایند. اما به علت اینکه در ایران مقررات و قوانین خاصی در مورد انعقاد قراردادهای ...  بیشتر