کلیدواژه‌ها = عدالت ترمیمی
چالش های کانون اصلاح و تربیت در زمینه بازپروری کودکان و نوجوانان بزه کار(مطالعه موردی کانون کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22106/jlj.2023.548667.4690

حسین میرزابیگی؛ داریوش بوستانی؛ باقر شاملو