دوره و شماره: دوره 80، شماره 96، دی 1395، صفحه 1-227 
تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران

صفحه 79-103

10.22106/jlj.2016.24719

محمد رضوانی؛ مظاهر خواجوند چتن؛ حامد صفائی آتشگاه


اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران

صفحه 125-153

10.22106/jlj.2016.24722

جعفر شفیعی سردشت؛ علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علی قانعی


ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری

صفحه 155-172

10.22106/jlj.2016.24724

جواد صالحی؛ نریمان فاخری؛ حسین آل کجباف؛ مجتبی بابایی