وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش‌بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت‌ها با اعلام حالت فوق‌العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده‌اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت‌ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه‌ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه‌های اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریب‌الوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of public emergency with emphasis on human rights

نویسندگان [English]

  • Bagher Shamlou 1
  • Abolfazl Yousefi 2
چکیده [English]

Since 2001, due to the occurrence of unforeseen events detrimental to public order repeatedly states declared a state of emergency and apply extra ordinary measures. Source of such legitimacy is cited to public emergency. Public emergency means a state that there is a great and immediate threaten against fundamental rights within a specific time and place in such a way that public order is disturbed sharply. Parameters of public emergency in human rights instruments are the objective or imminent threat against the life of nation. So, the possibility of a terrorist attack is considered to be the truest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public emergency
  • fundamental human rights
  • human rights
-   بیگ‌زاده، ابراهیم، «بررسی جنایت نسل­کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21 و 22، 1377.
-   دلخوش، علیرضا، «حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین­المللی و غیر بین­المللی: تفاوت­ها و اشتراکات»، مجله سیاست خارجی، شماره 87، زمستان 1387.
-      عبداللهی، محسن، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نشر شهر دانش، 1388.
-   مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، جلد دوم، 1364.
-      وارنر، دانیل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، کنکاشی برای جهانی ساختن، ترجمه امین سلاله حبیبی، نشر گرایش، 1382.
-      ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، قم، 1386.
-      Farazmand, Ali, Handbook of Crisis and Emergency Management, CRC Press, 2001.
-      Meron, Thedor, Human Rights in Internal Strife: Their International Protection, Hersh Lauterpacht Memorial Lectures, Grotius Publications, 1987.
-      UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights in the Administration of Justice, a Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers; Cluster Project on the National Capacity Building for the Promotion of Human Rights and Greater Access to Justice, 2008.
-      Von Behr, Ines, Radicalization in the Digital Era, RAND Corporation, 2013.
-      White, Jonathan, Terrorism and Homeland Security, Cengage Learning, 2014.
-      Yoo, John, Terrorism, the Laws of War, and the Constitution, Hoover Institution Press, 2005.