دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
استقلال و بی‌طرفی رسیدگی‌های قضایی در نظام کیفری بین‌المللی

احمدرضا توحیدی؛ مهناز رشیدی

دوره 80، شماره 95 ، مهر 1395، صفحه 11-32

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.23177

چکیده
  استقلال و بی‌طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می‌رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی‌های بین‌المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و افراد قدرتمند ...  بیشتر

شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم

عباس کریمی؛ محسن سعیدی نیا

دوره 80، شماره 95 ، مهر 1395، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.23178

چکیده
  دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می‌شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه ...  بیشتر

شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم

محمد جعفر حبیب زاده؛ ولی‌اله صادقی

دوره 80، شماره 95 ، مهر 1395، صفحه 61-81

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.23180

چکیده
  برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی وارد‌شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می‌توان آنها را حقوق دادرسانه‌ بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بی‌پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش‌گری مقام ذی‌صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه‌هایی مطرح ...  بیشتر

حکم به اجرای قرارداد باطل به عنوان روشی برای جبران خسارت

قاسم محمدی؛ مرتضی جمالی

دوره 80، شماره 95 ، مهر 1395، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.23183

چکیده
  شیوه‌های جبران خسارت باید با ضرر واردشده هماهنگ و متناسب باشد تا به نحوی عادلانه، تعادلی که در نتیجه ورود زیان در رابطه طرفین بر هم خورده است، مجدداً برقرار شود. این هدف با محدود کردن شیوه‌های جبران خسارت تأمین نمی‌شود و مقتضی انعطاف نظام حقوقی و از جمله اعطای صلاحیت به دادرس جهت تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت است. یکی از این شیوه‌ها، ...  بیشتر

تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین

معصومه مظاهری؛ نیره پوررسول

دوره 80، شماره 95 ، مهر 1395، صفحه 101-123

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.23181

چکیده
  در اثر پیشرفت‌های چشمگیر علم پزشکی، استفاده از درمان‌های کمکی برای غلبه بر مشکل نازایی، رو به افزایش است. یکی از روش‌های نوین درمان ناباروری، استفاده از رحم جایگزین می‌باشد. این امکان، زمانی ضرورت می‌یابد که زوجین همه عوامل دخیل در باروری را دارند، ولی به دلیل فقدان رحم سالم از داشتن فرزند محروم می‌باشند. این پدیده نوظهور، همانند ...  بیشتر

ماهیت حقوقی عاملیت بین‌المللی (فاکتورینگ)

مصطفی نصیری؛ رقیه ملازهی

دوره 80، شماره 95 ، مهر 1395، صفحه 125-150

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.23182

چکیده
  عاملیت تجاری (فاکتورینگ) به عنوان یکی ‌از شیوه‌های تأمین مالی، به طور معمول‌، فرآیند تسریع دریافت وجوه حاصل ‌از بدهی‌های کوتاه مدت است. طی این مکانیسم، عرضه‌کننده کالا و یا خدمات مطالبات صورتحساب‌های قابل وصول خود را با تنزیل (تخفیف) به یک مؤسسه عاملیت می‌‌فروشد. در حالی‌که در اغلب کشورها، عمل واگذاری مطالبات است که مبنای قانونی ...  بیشتر

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه

اسدالله یاوری؛ محمدقاسم تنگستانی

دوره 80، شماره 95 ، مهر 1395، صفحه 151-180

https://doi.org/10.22106/jlj.2016.23179

چکیده
  متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست‌ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه ...  بیشتر