دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق خصوصی
اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی

سعید صفیان؛ محمدمهدی مقدادی

دوره 85، شماره 113 ، فروردین 1400، ، صفحه 207-233

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.117823.3022

چکیده
  دعوا را خواهان آغاز می‌کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون‌گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام‌آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین‌رو، دادرسان ملزم‌اند تصمیم خواهان ...  بیشتر

قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشر

زینب عصمتی؛ حسن کولیوند

دوره 78، شماره 85 ، فروردین 1393، ، صفحه 83-112

https://doi.org/10.22106/jlj.2014.11321

چکیده
  در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی‌شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله‌هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان‌بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار ...  بیشتر

حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار

حسن محسنی؛ امیرحسین رضایی نژاد

دوره 75، شماره 73 ، فروردین 1390، ، صفحه 5-82

https://doi.org/10.22106/jlj.2011.11091

چکیده
  میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. هم‌چنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعیُّن سطح، مسأله‌ی حقوقی را به مسأله‌ی اخلاقی تعالی می‌بخشد؛ از این رو، اصولاً میان عدم تعیُّن ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس می‌تواند در این سطح اخلاقی‌ترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون ...  بیشتر

بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران

محمدعلی خورسندیان

دوره 67، شماره 43 ، تیر 1382، ، صفحه 11-42

چکیده
  در آیین دادرسی اسلام،علم قاضی به‌عنوان یکی از ادلهء اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است.اما حقوقدانان با استناد به‌ علم برای اثبات دعاوی مخالف‌اند.این مقاله،پس از بیان دیدگاههای‌ مطرح‌شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق،به بررسی مبانی‌ نظریات می‌پردازد و با تحقیق در آیات،روایتها و دلایل مطرح‌شده در فقه،می‌توان ...  بیشتر