نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دادیار دادسرای رامسر

چکیده

میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. هم‌چنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعیُّن سطح، مسأله‌ی حقوقی را به مسأله‌ی اخلاقی تعالی می‌بخشد؛ از این رو، اصولاً میان عدم تعیُّن ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس می‌تواند در این سطح اخلاقی‌ترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار صدای ضبط شده‌ی یکی از متداعیین (بدون اخطار) که دیگری علیه وی بدان استناد می‌کند فاقد حکم است، دادرس باید اخلاقی‌ترین تفسیر را برای رعایت عدل در قضاوت برگزیند. به نظر می‌رسد در این  فرض عامل اخلاق مانع از آن شده است که با وجود اباحه و عدم منع، رویه‌ی محاکم بر بی‌اعتباری صدای ضبط‌شده گرایش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Law & Morality; Morality & Adjudication (Some Reflection on the Credibility of Without Notice Recorded Voice as Proof)

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohseni 1
  • Amirhossein Reazeinejad 2

1

2

چکیده [English]

Relationship between morality and law is a priori. Ethics also applies in to adjudication. Non-determination raise legal question to moral one so there is no difference between substantial and formal rules in regard of incertitude. Judge should find the most moralist interpretation in case of without notice recorded voice’s credibility; A decision that can preserve its justifiability and his judgment’s equitability. In our opinion, it is the force of morality that requires moral decision; a force in nature of moral element that direct judicial review to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Law
  • Justice
  • Non-determinism
  • Moral Interpretation
  • Equitability of Adjudication
1- آلتمن، اندرو، درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه‌ی بهروز جندقی، قم، مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1385.
2- ابدالی، مهرزاد، فلسفه حقوق و نظریه‌های حقوقی، تهران، مجد، 1388.
3- انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان، 1388.
4- پولانزاس، ن. آر، فلسفه حقوق، ترجمه‌ی نجادعلی الماسی، تهران، میزان، 1386.
5- تبیت، مارک، فلسفه حقوق، ترجمه‌ی حسن رضایی خاوری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ دوم، 1386.
6- دل وکیو، ژرژ، تاریخ فلسفه حقوق، ترجمه‌ی جواد واحدی، تهران، چاپ‌خانه‌ی بانک بازرگانی ایران تهران، 1336.
7- دل وکیو، ژرژ، فلسفه حقوق، ترجمه‌ی جواد واحدی، تهران، میزان، چاپ دوم، 1386.
8- راسخ، محمد، حق و مصلحت، تهران، طرح نو، چاپ سوم، 1387.
9- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1385.
10- کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه‌ی محمد راسخ، تهران، طرح نو، چاپ دوم، 1388.
11- کیوان‌فر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1390.
12- مالوری، فیلیپ، اندیشه‌های حقوقی، ترجمه‌ی مرتضی کلانتریان، تهران، نشر آگه، 1383.
13- محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1389.
14- محسنی، حسن، «عدل در قضاوت؛ یک اصل یک روایت»، در: مجموعه‌ی مقالات اهدایی به دکتر ابوالقاسم گرجی، به کوشش: دکتر تهمورث بشیریه، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، جلد دوم. 1389.
15- محسنی، حسن، «مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن‌ها و چگونگی تمییز این اصول از تشریفات دادرسی»، مجله‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره‌های 23 و 24، بهار و تابستان 1385.
16- موراوتز، توماس، فلسفه حقوق مبانی و کارکردها، ترجمه‌ی بهروز جندقی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.
17- میرباقری، سید محمد مهدی، رابطه دین و تکنولوژی، دسترسی در: پایگاه فرهنگستان علوم اسلامی قم: 1390.
18- هارت، اچ. ال. ای، آزادی، اخلاق، قانون، ترجمه‌ی محمد راسخ، تهران، طرح نو، 1388.
19- هایدیگر، مارتین، پرسش از تکنولوژی، ترجمه‌ی شاپور اعتماد، در: ارغنون، سال اول، شماره‌ی 1، 1373.
20- هایدیگر، مارتین، عصر تصویر جهان، ترجمه‌ی سیدحمید طالب‌زاده، در: مجله‌ی فلسفه، ضمیمه‌ی مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1379.