کلیدواژه‌ها = بازپرس
چالش‌های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 217-236

10.22106/jlj.2020.124111.3314

سیدابراهیم قدسی؛ حسین فاضلی هریکندی


بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی

دوره 77، شماره 82، تیر 1392، صفحه 218-245

10.22106/jlj.2013.10832

ایمان یوسفی؛ محمدصادق رئیسی